Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 842 90 70, 59 842 90 71
sekretariat tel: 59 842 96 17
fax: 59 842 90 72

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Informacja o środkach poprawy efektywności energetycznej stosowanych w Gminie Kobylnica w roku 2017 i 2018

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Wypełniając obowiązek zapisany w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 831), przedstawiono poniżej wykaz działań podjętych w Gminie Kobylnica w roku 2017, których celem była poprawa efektywności energetycznej.

Lp. Nazwa działania Finansowanie Opis działania
1 Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii opartych na systemach fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej położonych w miejscowości Lulemino, Kończewo, Kwakowo, Słonowice oraz Sycewice na terenie Gminy Kobylnica w ramach projektu pn.: Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby budynków użyteczności publicznej – etap I
 • budżet Gminy Kobylnica
 • ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Artykuł na stronie kobylnica.pl pt.: "Budowa instalacji OZE"

2 Modernizacja systemu oświetlenia wewnętrznego poprzez wymianę istniejących opraw oświetleniowych na LED w budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Sycewicach
 • budżet Gminy Kobylnica
 • ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach programu „LED dla pomorskich szkół edycja 2017”

Artykuł na stronie kobylnica.pl pt.: "Tańsze, lepsze i przyjazne środowisku"

3 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kobylnica w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków” wraz z ich przebudową lub remontem oraz z wykonaniem świadectwa charakterystyki energetycznej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (Zadania Nr 1 – Nr 11)
 • budżet Gminy Kobylnica
 • ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Artykuły na stronie kobylnica.pl:

4 Modernizacja systemu oświetlenia wewnętrznego poprzez wymianę istniejących opraw oświetleniowych na LED w budynku Szkoły Podstawowej w Kwakowie
 • budżet Gminy Kobylnica
W ramach działania zostało wymienione 167 szt. opraw oświetleniowych na nowe oprawy oświetleniowe wraz ze źródłami światła LED w Szkole Podstawowej w Kwakowie zgodnie z normą PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach co ograniczy zużycie energii elektrycznej w placówce oraz poprawi komfort nauki uczących się w tej szkole dzieci.
5 Czyste powietrze Pomorza edycja 2017
 • budżet Gminy Kobylnica
 • ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Artykuł na stronie kobylnica.pl pt.: "Czyste powietrze Gminy Kobylnica edycja 2017"

6 Każdy WAT na wagę złota – czyli pomorskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole
 • budżet Gminy Kobylnica
 • ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Artykuł na stronie kobylnica.pl pt.: "Zyskają wiedzę i oszczędności"

7 Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii
 • budżet Gminy Kobylnica
 • ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
W 2017 roku w ramach przedsięwzięcia pn.: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kobylnica” na budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na ternie Gminy Kobylnica wykonano 85 mikroinstalacje OZE opartych na systemach fotowoltaicznych o mocy od 2 - 9 kW (łącznie 382,40 kW). Celem programu było ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. W ramach przedsięwzięcia montowane były instalacje fotowoltaiczne zintegrowane z siecią elektryczną – on-grid. System ten składa się z paneli fotowoltaicznych, inwertera (falownika zmieniającego prąd stały na zmienny), liczników produkcji i zużycia prądu, oraz przyłączenia do sieci i zabezpieczeń. Instalacja on-grid pozwala na bieżące spożytkowanie prądu produkowanego przez mikroinstalację, a także magazynowanie jego nadwyżek w sieci elektroenergetycznej. Koszt wykonania ww. instalacji: 1 933 344,80 zł Produkcja energii z OZE w 2017 roku: ok. 470 MWh/rok Ograniczenie emisji CO2 do atmosfery w 2017 roku: ok. 145 Mg CO2/rok
8 Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska
 • Budżet Gminy Kobylnica
 • ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Beneficjent: Gmina Miasto Słupsk/ Projekt realizowany na podstawie Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego MOF Słupska
Działanie 10.4 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: Redukcja emisji
Planowany okres realizacji: kwiecień 2017 – listopad 2020
Całkowita wartość projektu: 28 860 795,00 zł w tym miasta Ustka 5 640 000,00 zł
Poziom współfinansowania: 82,03% (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Kwota dofinansowania projektu: 23 674 510,13 w tym dla:
Wartość prac przypadająca na Gminę Kobylnica wynosi 4 616 881 zł, a przyznane dofinansowanie 3 787 227,48 zł.
Cele główne: Celem nadrzędnym projektu jest poprawa efektywności energetycznej oraz redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza. Celem gł. inwestycji jest zwiększenie sprawności funkcjonowania komunalnej infrastruktury energetycznej.
Cele szczegółowe:
- Zmniejszenie zużycia energii
- Zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem oświetlenia zewnętrznego
- Poprawa jakości życia mieszkańców
- Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej, turyst. i osiedleńczej na terenie gminy
- Ograniczenie barier w rozwoju gospodarczym i zwiększenie poziomu inwestycji
- Ujednolicenie i poprawa oświetlenia ulicznego
- Rewitalizacja gospodarczym i społ. terenów zdegradowanych
Zastosowanie opraw energooszczędnych pozwoli na uzyskanie znacznie większej ilości światła przy zmniejszonym zużyciu energii elektrycznej. Projekt doprowadzi do obniżenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, pochodzącej z produkcji energii. Dzięki inwestycji zmniejszy się zapotrzebowanie na energię.
Projekt przyniesie również korzyści społ. takie jak poprawa warunków życia mieszkańców poprzez wyższą jakość środowiska, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców na obszarach skuteczniej oświetlanych, lepsze zaopatrzenie w energię i wzrost przychodów, promocję i poprawę wizerunku MOF jako obszaru wdrażającego nowoczesne, przyjazne środowisku technologie. Efekty projektu są trwałe i realne do osiągnięcia. Realizacja pozwoli na osiągnięcie efektów ekonom. i ekolog., w tym m.in.
• redukcję emisji gazów do atmosfery, w tym: CO2 o 1960,51 ton/rok, SO2 o 3,719 ton/rok, NOx o 2,482 ton/rok oraz emisji pyłu całkowitego o 0,515 ton/rok co wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego, bioróżnorodności i ochronę zdrowia;
• na zmniejsz. rocznego zaopatrz. na energię pierwotną o 2365,92 Mwh/r co przełoży się na oszczędności w kosztach energii.
Efektem całego projektu będzie: Liczba zmodernizowanych punktów świetlnych: 5 572 szt. Rezultatem projektu będzie: Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 1 960,51 tony równoważnika CO2.
W ramach zakresu rzeczowego Gminy Kobylnica planowane jest (razem – 1 063 punkty świetlne):
1) Demontaż istniejących 845 opraw oświetleniowych, wyposażonych w lampy sodowe o różnej mocy oraz jednej lampy rtęciowej, 
2) Montaż nowych 1063 sztuk opraw oświetleniowych wyposażonych w lampy typu LED, 
3) Wybudowanie 69 sztuk nowych szafek oświetleniowych,
4) Montaż dodatkowych 8 sztuk układów redukcji mocy do obwodów z lampami sodowymi,
5) Demontaż 113 sztuk istniejących słupów oświetleniowych typu WZ, OŹ lub stalowych,
6) Montaż 680 sztuk stalowych słupów oświetleniowych, zwiększona ilość montowanych słupów wynika z konieczności doświetlenia przestrzeni, którą można określić jako „martwe strefy” oświetlenia ulicznego funkcjonującego w chwili obecnej,
7) Wykonanie linii kablowej zasilającej nowe słupy oświetleniowe o przewidywanej długości 23 530 m,
8) Utworzenie Centrum Dyspozytorskiego, zarządzającego systemem oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kobylnica.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij