Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 842 90 70, 59 842 90 71
sekretariat tel: 59 842 96 17
fax: 59 842 90 72

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Wyniki głosowania

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Wyniki głosowania

XXI Sesja w dniu 12 marca 2020

Obrady rozpoczęto 12 marca 2020 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 09:56 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków.

Obecni:

 1. Janusz Adamczyk
 2. Krystyna Balcerek
 3. Joanna Buryło
 4. Ryszard Cichosz
 5. Iwona Drapalska-Krawczyk
 6. Janusz Kaszowski
 7. Leon Kiziukiewicz
 8. Joanna Michalak
 9. Paweł Pawlak
 10. Mirosław Przybył
 11. Barbara Stępień
 12. Mieczysław Stępniewski
 13. Elżbieta Surmacz
 14. Alicja Szymańska
 15. Joanna Walentukiewicz-Czałpińska

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych jednostek OSP z terenu powiatu słupskiego”
Głosowano w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych jednostek OSP z terenu powiatu słupskiego”. 
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (11)
Janusz Adamczyk, Krystyna Balcerek, Joanna Buryło, Iwona Drapalska-Krawczyk, Janusz Kaszowski, Leon Kiziukiewicz, Joanna Michalak, Mirosław Przybył, Mieczysław Stępniewski, Alicja Szymańska, Joanna Walentukiewicz-Czałpińska
NIEOBECNI (4)
Ryszard Cichosz, Paweł Pawlak, Barbara Stępień, Elżbieta Surmacz
2) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
Głosowano w sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego. 
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (11)
Janusz Adamczyk, Krystyna Balcerek, Joanna Buryło, Iwona Drapalska-Krawczyk, Janusz Kaszowski, Leon Kiziukiewicz, Joanna Michalak, Mirosław Przybył, Mieczysław Stępniewski, Alicja Szymańska, Joanna Walentukiewicz-Czałpińska
NIEOBECNI (4)
Ryszard Cichosz, Paweł Pawlak, Barbara Stępień, Elżbieta Surmacz
3) o zmianie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Kobylnica
Głosowano w sprawie:
o zmianie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Kobylnica. 
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (11)
Janusz Adamczyk, Krystyna Balcerek, Joanna Buryło, Iwona Drapalska-Krawczyk, Janusz Kaszowski, Leon Kiziukiewicz, Joanna Michalak, Mirosław Przybył, Mieczysław Stępniewski, Alicja Szymańska, Joanna Walentukiewicz-Czałpińska
NIEOBECNI (4)
Ryszard Cichosz, Paweł Pawlak, Barbara Stępień, Elżbieta Surmacz
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica
Głosowano w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica. 
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (11)
Janusz Adamczyk, Krystyna Balcerek, Joanna Buryło, Iwona Drapalska-Krawczyk, Janusz Kaszowski, Leon Kiziukiewicz, Joanna Michalak, Mirosław Przybył, Mieczysław Stępniewski, Alicja Szymańska, Joanna Walentukiewicz-Czałpińska
NIEOBECNI (4)
Ryszard Cichosz, Paweł Pawlak, Barbara Stępień, Elżbieta Surmacz
5) o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2020 rok
Głosowano w sprawie:
o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2020 rok. 
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (11)
Janusz Adamczyk, Krystyna Balcerek, Joanna Buryło, Iwona Drapalska-Krawczyk, Janusz Kaszowski, Leon Kiziukiewicz, Joanna Michalak, Mirosław Przybył, Mieczysław Stępniewski, Alicja Szymańska, Joanna Walentukiewicz-Czałpińska
NIEOBECNI (4)
Ryszard Cichosz, Paweł Pawlak, Barbara Stępień, Elżbieta Surmacz
6) przyjęcie programu zapobiegania bezdomności zwierząt i opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Kobylnica na 2020 rok
Głosowano w sprawie:
przyjęcie programu zapobiegania bezdomności zwierząt i opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Kobylnica na 2020 rok. 
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (11)
Janusz Adamczyk, Krystyna Balcerek, Joanna Buryło, Iwona Drapalska-Krawczyk, Janusz Kaszowski, Leon Kiziukiewicz, Joanna Michalak, Mirosław Przybył, Mieczysław Stępniewski, Alicja Szymańska, Joanna Walentukiewicz-Czałpińska
NIEOBECNI (4)
Ryszard Cichosz, Paweł Pawlak, Barbara Stępień, Elżbieta Surmacz
7) przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2019
Głosowano w sprawie:
przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2019. 
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (11)
Janusz Adamczyk, Krystyna Balcerek, Joanna Buryło, Iwona Drapalska-Krawczyk, Janusz Kaszowski, Leon Kiziukiewicz, Joanna Michalak, Mirosław Przybył, Mieczysław Stępniewski, Alicja Szymańska, Joanna Walentukiewicz-Czałpińska
NIEOBECNI (4)
Ryszard Cichosz, Paweł Pawlak, Barbara Stępień, Elżbieta Surmacz
8) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpowiedzialności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Głosowano w sprawie:
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpowiedzialności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (11)
Janusz Adamczyk, Krystyna Balcerek, Joanna Buryło, Iwona Drapalska-Krawczyk, Janusz Kaszowski, Leon Kiziukiewicz, Joanna Michalak, Mirosław Przybył, Mieczysław Stępniewski, Alicja Szymańska, Joanna Walentukiewicz-Czałpińska
NIEOBECNI (4)
Ryszard Cichosz, Paweł Pawlak, Barbara Stępień, Elżbieta Surmacz
9) podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Srebrna Sieć II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Głosowano w sprawie:
podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Srebrna Sieć II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (11)
Janusz Adamczyk, Krystyna Balcerek, Joanna Buryło, Iwona Drapalska-Krawczyk, Janusz Kaszowski, Leon Kiziukiewicz, Joanna Michalak, Mirosław Przybył, Mieczysław Stępniewski, Alicja Szymańska, Joanna Walentukiewicz-Czałpińska
NIEOBECNI (4)
Ryszard Cichosz, Paweł Pawlak, Barbara Stępień, Elżbieta Surmacz
10) podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. ”Rodzina w Centrum II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Głosowano w sprawie:
podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. ”Rodzina w Centrum II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (11)
Janusz Adamczyk, Krystyna Balcerek, Joanna Buryło, Iwona Drapalska-Krawczyk, Janusz Kaszowski, Leon Kiziukiewicz, Joanna Michalak, Mirosław Przybył, Mieczysław Stępniewski, Alicja Szymańska, Joanna Walentukiewicz-Czałpińska
NIEOBECNI (4)
Ryszard Cichosz, Paweł Pawlak, Barbara Stępień, Elżbieta Surmacz
11) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Głosowano w sprawie:
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (11)
Janusz Adamczyk, Krystyna Balcerek, Joanna Buryło, Iwona Drapalska-Krawczyk, Janusz Kaszowski, Leon Kiziukiewicz, Joanna Michalak, Mirosław Przybył, Mieczysław Stępniewski, Alicja Szymańska, Joanna Walentukiewicz-Czałpińska
NIEOBECNI (4)
Ryszard Cichosz, Paweł Pawlak, Barbara Stępień, Elżbieta Surmacz
12) nadania nazwy ulicy w miejscowości Łosino
Głosowano w sprawie:
nadania nazwy ulicy w miejscowości Łosino. 
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (11)
Janusz Adamczyk, Krystyna Balcerek, Joanna Buryło, Iwona Drapalska-Krawczyk, Janusz Kaszowski, Leon Kiziukiewicz, Joanna Michalak, Mirosław Przybył, Mieczysław Stępniewski, Alicja Szymańska, Joanna Walentukiewicz-Czałpińska
NIEOBECNI (4)
Ryszard Cichosz, Paweł Pawlak, Barbara Stępień, Elżbieta Surmacz
13) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
Głosowano w sprawie:
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. 
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (11)
Janusz Adamczyk, Krystyna Balcerek, Joanna Buryło, Iwona Drapalska-Krawczyk, Janusz Kaszowski, Leon Kiziukiewicz, Joanna Michalak, Mirosław Przybył, Mieczysław Stępniewski, Alicja Szymańska, Joanna Walentukiewicz-Czałpińska
NIEOBECNI (4)
Ryszard Cichosz, Paweł Pawlak, Barbara Stępień, Elżbieta Surmacz

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij