Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 842 90 70, 59 842 90 71
sekretariat tel: 59 842 96 17
fax: 59 842 90 72

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Uchwała nr XIX/163/2019

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy Kobylnica

z dnia

w sprawie o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2019 rok

Status uchwały Obowiązująca

Treść

UCHWAŁA XIX/163/2019
RADY GMINY KOBYLNICA
z dnia 19 grudnia 2019r.

o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit  „c  i „d”  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212 i art. 217 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz art. 233 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy Kobylnica
uchwala, co następuje:

§ 1
W uchwale Nr III/32/2018 z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylnica na rok 2019 zmienionej uchwałą Nr VI/47/2019 z dnia 07 lutego 2019r.,  uchwałą Nr VII/56/2019 z dnia 28 marca 2019r., uchwałą Nr IX/74/2019 z dnia 25 kwietnia 2019r.,  uchwałą Nr X/80/2019 z dnia 6 czerwca 2019r., uchwałą Nr XII/100/2019 z dnia 27 czerwca 2019r., uchwałą Nr XIII/107/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r., uchwałą Nr XIV/118/2019 z dnia 26 września 2019r., uchwałą Nr XV/122/2019 z dnia 10 października 2019r. oraz uchwałą Nr XVII/140/2019 z dnia 28 listopada 2019r. wprowadza się następujące zmiany:
1)      załącznik nr  6  do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr  1 do niniejszej uchwały,
2)      załącznik nr  10  do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr  2 do niniejszej uchwały,
3)      załącznik nr  13  do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr  3 do niniejszej uchwały,
4)      załącznik nr  15  do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr  4 do niniejszej uchwały,
5)      zwiększa  się dochody budżetu Gminy o kwotę  131.007,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
6)      zwiększa się wydatki budżetu Gminy o  kwotę 123.359 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2
1.       Budżet po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:
a.       dochodów kwotą:                             91.112.608,79 zł w tym:
-  dochodów bieżących kwotą:                  75.752.769,79 zł
-  dochodów majątkowych kwotą:            15.359.839,00 zł
b.      wydatków kwotą:                               100.595.310,79 zł w tym:
-  wydatków bieżących kwotą:                   72.316.771,79 zł
-  wydatków majątkowych kwotą:              28.278.539,00 zł
2.       Deficyt budżetu gminy w kwocie 9.482.702 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a.       pożyczki w kwocie:                                                  1.057.515,00 zł,
b.      kredytu w kwocie:                                                      6.775.968,58 zł,
c.       wolnych środków w kwocie:                                    1.649.218,42 zł.

§ 3
Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 12.714.382 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.231.680 zł ¾ zgodnie z załącznikiem nr 7  do niniejszej uchwały.

§ 4
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 5
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kobylnica.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij