Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 842 90 70, 59 842 90 71
sekretariat tel: 59 842 96 17
fax: 59 842 90 72

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Zarządzenie nr 293/2019

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Wójta Gminy Kobylnica

z dnia

w sprawie określenia zasad przygotowywania i ewidencjonowania projektów uchwał Rady Gminy Kobylnica

Status Obowiązujące

Treść

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§1
1. Wprowadza się zasady przygotowywania i ewidencjonowania projektów uchwał Rady Gminy Kobylnica.
2. Zasady przygotowywania i ewidencjonowania projektów uchwał Rady Gminy Kobylnica określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) uchwale – należy przez to rozumieć uchwałę Rady Gminy Kobylnica,
2) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kobylnica,
3) Sekretarzu – należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Kobylnica,
4) Skarbniku – należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Kobylnica,
5) Legislatorze – należy przez to rozumieć edytor aktów prawnych służący do tworzenia aktów prawnych w postacie strukturalnych tekstów w formacie XML oraz służący do ich publikacji w postaci elektronicznej,
6) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Kobylnica,
7) BIP – należy przez to rozumieć Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kobylnica,
8) Przewodniczący- należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy Kobylnica,
9) Referatach i samodzielnych stanowiskach - należy przez to rozumieć Referaty i samodzielne stanowiska w Urzędzie wymienione w § 15 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kobylnica stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 61/2019 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 6 marca 2019 r. 
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom Referatów i pracownikom zatrudnionym na samodzielnych stanowiskach.
§4
Traci moc zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia procedury legislacyjnej uchwał Rady Gminy Kobylnica.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 r.

Załączniki do zarządzenia nr 293/2019 stanowią dokumenty, które nie spełniają wymagań WCAG 2.1 w zakresie dostępności cyfrowej, określonych w Załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). 
Alternatywny sposób dostępu do zamieszczonych treści można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny pod numer: 59 8429070 w.247.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij