Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 842 90 70, 59 842 90 71
sekretariat tel: 59 842 96 17
fax: 59 842 90 72

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Zarządzenie nr 26/2020

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Wójta Gminy Kobylnica

z dnia

w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku w Gminie Kobylnica.

Status Obowiązujące

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 70a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz § 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r.  w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1653), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się podziału środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnionych w budżecie Gminy Kobylnica na 2020 rok w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobylnica, na poszczególne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r.  w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1653), w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Ustala się specjalności i formy kształcenia, na które przyznawane będzie dofinansowanie:

 1. Specjalności w zakresie:
  1. edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
  2. uzależnienia u dzieci,
  3. doradztwo zawodowe,
  4. logopedia,
  5. robotyka
  6. profilaktyka zaburzeń i uzależnień,
  7. przedsiębiorczość,
  8. awans zawodowy nauczyciela,
  9. technologia informatyczno-komunikacyjna,
  10. nadzór pedagogiczny,
  11. surdopedagogika,
  12. tyflopedagogika,
  13. neurodydaktyka,
  14. pedagogika specjalna,
  15. oligofrenopedagogika,
  16. edukacja wczesnoszkolna,
  17. wychowanie fizyczne,
  18. język polski,
  19. ocenianie kształtujące,
  20. język angielski,
  21. teologia i katecheza,
  22. język kaszubski,
  23. tik w pracy nauczyciela,
  24. matematyka,
  25. integracja sensoryczna,
  26. ocena pracy nauczyciela,
  27. depresja i zaburzenia lekowe u dzieci,
  28. biologia,
  29. ewaluacja wewnętrzna w pracy szkoły,
  30. przyroda,
  31. motoryka,
  32. wychowanie dla wartości,
  33. geografia,
  34. plastyka,
  35. terapia,
  36. dysfagia,
  37. wdrażanie nowej podstawy programowej,
  38. egzaminator kl. VIII,
  39. instruktor golfa,
  40. tutoring szkolny,
  41. eksperymenty i innowacje pedagogiczne,
  42. rozwijanie umiejętności uczniów,
 2. Formy kształcenia:
  1. Studia podyplomowe,
  2. Kursy kwalifikacyjne, seminaria i konferencje,
  3. Kursy, szkolenia doskonalące,
  4. Szkoleniowe posiedzenia rad pedagogicznych,
  5. Warsztaty specjalistyczne dla rad pedagogicznych,
  6. Seminaria, konferencje, wykłady,
  7. Wspomaganie szkól oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli.

§ 3.

Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania do opłat ponoszonych przez nauczycieli za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli do 70% tej opłaty, ale nie więcej niż 2000,00 zł za jeden rok nauki.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy oraz Dyrektorom Szkół.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij