Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 842 90 70, 59 842 90 71
sekretariat tel: 59 842 96 17
fax: 59 842 90 72

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Zarządzenie nr 80/2020

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Wójta Gminy Kobylnica

z dnia

w sprawie wprowadzenia systemu pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Kobylnica.

zmienione/uchylone przez 90/2020

Status Obowiązujące

Treść

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 31 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374)

zarządza się, co następuje

§1

Z dniem 23 marca 2020 roku wprowadzam do odwołania, obowiązek wykonywania pracy, określonej w umowie o pracę, poza Urzędem Gminy Kobylnica (praca zdalna) na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.

§2

W celu przeciwdziałania COVID-19 i jego rozpowszechniania polecam pracownikom Urzędu Gminy Kobylnica:

 1. wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna), zgodnie z przyjętym harmonogramem, o którym mowa w § 3 ust. 1;
 2. w okresie wynikającym z harmonogramu do pozostawania w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w miejscu zamieszkania (dyżur);
 3. do świadczenia pracy w Urzędzie Gminy Kobylnica w okresie wynikającym z harmonogramu oraz niezależnie od harmonogramu na polecenie bezpośredniego przełożonego.

§ 3

 1. Zobowiązuję Zastępcę Wójta Gminy Kobylnica do sporządzenia i przedłożenia do 20 marca 2020 roku planu organizacji czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Kobylnica na okres rozliczeniowy do 19 kwietnia 2020 roku, w oparciu o § 2.
 2. Harmonogram powinien zostać przygotowany w taki sposób, aby zabezpieczyć odpowiednią pracę poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu.

§ 4

 1. Pracownik wykonując pracę zdalną jest w stałym kontakcie telefonicznym lub mailowym ze swoim bezpośrednim przełożonym.
 2. Zobowiązuję pracowników realizujących obowiązki wynikające ze stosunku pracy w formie zdalnej do przekazywania mailowej lub telefonicznej informacji bezpośrednim przełożonym o zakresie i wynikach wykonywanych nie rzadziej niż raz na tydzień.
 3. Praca zdalna może zostać zakończona poprzez wezwanie pracownika do stawienia się w miejscu świadczenia pracy.

§ 5

 1. Praca zdalna powinna być wykonywana za pomocą sprzętu komputerowego, zapewniającego ochronę danych osobowych i innych danych związanych ze stosunkiem pracy.
 2. W przypadku braku sprzętu komputerowego spełniającego wymagania określone w ust. 1, fakt ten powinien zostać zgłoszony bezpośredniemu przełożonemu.
 3. W przypadku konieczności wykonywania pracy w oparciu o dokumenty znajdujące się w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica, fakt ten powinien zostać zgłoszony Sekretarzowi, celem ich protokolarnego wydania.
 4. Pracownik pobierający dokumenty ponosi odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie dokumentacji, w szczególności nieudostępnianie jej treści osobom trzecim.

§ 6

 1. Przez okres trwania niniejszego zarządzenia, zawieszeniu ulegają kolidujące z nim postanowienia Regulaminu Pracy oraz Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kobylnica.
 2. Informacja o uchyleniu niniejszego zarządzenia zostanie niezwłocznie opublikowana na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kobylnica. Pracownicy mają obowiązek codziennego zapoznawania się z treścią strony internetowej BIP Urzędu Gminy Kobylnica, celem pozyskiwania informacji co do dalszego trybu pracy i działania Urzędu.

§ 7

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Kobylnica.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij