kadencja 2010 - 2014

Skład Rady Gminy Kobylnica
kadencja 2010-2014
Przewodniczący Rady Gminy     
Józef Gawrych
Wiceprzewodniczący Rady Gminy   
Bogdan Popiel
Kazimiera Tates 
Komisja Rewizyjna Rady Gminy 
1.      Ryszard Cichosz  -   Przewodniczący Komisji
2.      Renata Schramka  -  Zastępca Przewodniczącego Komisji
3.      Krystyna  Balcerek - członek Komisji
Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
1.      Joanna Walentukiewicz-Czałpińska -  Przewodnicząca Komisji
2.      Grażyna Szcześ - Zastępca Przewodniczącej Komisji
3.      Ryszard  Cichosz  - członek Komisji
4.      Kazimiera Tates - członek Komisji
5.   Leon Kiziukiewicz - członek Komisji
Komisja Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Publicznych
1.   Krystyna Balcerek - Przewodnicząca Komisji
2.   Krystyna Brzykcy - Zastępca Przewodniczącej Komisji
3.   Karolina Jaworska - członek Komisji
4.   Alicja Poddębniak - członek Komisji
5.   Ryszard Grzelak  - członek Komisji
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
1.   Alicja Szymańska - Przewodnicząca Komisji
2.   Karolina Jaworska - Zastępca Przewodniczącej Komisji
3.   Mieczysław Stępniewski -  członek Komisji
4.   Renata Schramka - członek Komisji
5.   Bogdan Popiel - członek Komisji
Informacja wytworzona przez Marzena Młodecka-Jopek dnia 25.01.2012 14:49
Opublikowana przez Radosław Sawicki dnia 25.01.2012 14:49. Odsłon 2821, Wersja 5