Plany miejscowe

 

Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennegona terenie Gminy Kobylnica - stan na dzień 31 grudnia 2018 r.
 
Obraz graficzny miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

Mapa planów miejscowych

Informacja wytworzona przez Iwona Mieczkowska dnia 30.01.2019 14:31
Opublikowana przez Radosław Sawicki dnia 30.01.2019 14:31. Odsłon 11788, Wersja 12