Sprawozdania

 

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Kobylnica z organizacjami pozarządowymi na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie za rok 2012

sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kobylnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013

sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kobylnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014

sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kobylnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016

sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kobylnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017

sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kobylnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącym działalność pożytku publicznego za rok 2018

Informacja wytworzona przez Dorota Klimowicz dnia 28.05.2019 12:14
Opublikowana przez Radosław Sawicki dnia 28.05.2019 12:14. Odsłon 1472, Wersja 6