Informacja dla niedosłyszących i niedowidzących

Informacja

w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, proszona jest o zgłoszenie tego faktu w sekretariacie, pok. nr 11 Urzędu Gminy Kobylnica, ul. Główna 20, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

 

- e-mail na adres kobylnica@kobylnica.pl,

- faxem na nr 59 842 90 72,

- telefonicznie na nr 59 842 90 70, 59 842 90 71

- drogą pocztową na adres Urząd Gminy Kobylnica, ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica

Informacja wytworzona przez dnia 04.10.2012 12:03
Opublikowana przez Radosław Sawicki dnia 04.10.2012 12:03. Odsłon 1277, Wersja 1