kadencja 2018 - 2023

Skład Rady Gminy Kobylnica

kadencja 2018-2023

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Leon Kiziukiewicz

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Krystyna Balcerek

Janusz Kaszowski

 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy

1.      Iwona Drapalska-Krawczyk             Przewodnicząca Komisji

2.      Ryszard Cichosz                             Zastępca Przewodniczącej Komisji

3.      Joanna Michalak                             Członek Komisji

4.      Mirosław Przybył                             Członek Komisji

5.      Janusz Adamczyk                            Członek Komisji

 

Komisja Budżetu, Rozwoju  Gospodarczego i Rolnictwa

1.      Joanna Walentukiewicz-Czałpińska    Przewodnicząca Komisji

2.      Joanna Michalak                              Zastępca Przewodniczącej Komisji

3.      Iwona Drapalska-Krawczyk              Członek Komisji

4.      Janusz Kaszowski                            Członek Komisji

5.      Barbara Stępień                              Członek Komisji

 

Komisja Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Publicznych

1.      Barbara Stępień                             Przewodnicząca Komisji  

2.      Joanna Buryło                                Zastępca Przewodniczącej Komisji

3.      Krystyna Balcerek                          Członek Komisji

4.      Ryszard Cichosz                             Członek Komisji

5.      Elżbieta Surmacz                            Członek Komisji

 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

1.      Alicja Szymańska                            Przewodnicząca Komisji

2.      Mieczysław Stępniewski                   Zastępca Przewodniczącej Komisji

3.      Krystyna Balcerek                           Członek Komisji

4.      Janusz Kaszowski                            Członek Komisji

5.      Joanna Walentukiewicz-Czałpińska    Członek Komisji

 

Komisja Skarg, wniosków i petycji

1.      Mirosław Przybył                             Przewodniczący Komisji

2.      Janusz Adamczyk                            Zastępca Przewodniczącego Komisji

3.      Joanna Buryło                                 Członek Komisji

4.      Elżbieta Surmacz                             Członek Komisji

5.      Alicja Szymańska                            Członek Komisji

 

Radni nie będący członkami stałych Komisji

1.      Paweł Pawlak

Informacja wytworzona przez Marzena Młodecka-Jopek dnia 28.11.2018 10:05
Opublikowana przez Radosław Sawicki dnia 28.11.2018 10:05. Odsłon 783, Wersja 1