W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobylnica informującego strony postępowania o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa drogi gminnej nr 114082G ul. Transportowej w Kobylnicy".

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 7, 9, 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zwana dalej K.p.a w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) – zwanej dalej ustawą ooś

zawiadamiam strony postępowania,

o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek inwestora Gminy Kobylnica z siedzibą przy ul. Głównej 20 w Kobylnicy z dnia 19.01.2022 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 114082G ul. Transportowej w Kobylnicy”

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia strony postępowania mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy (w tymz opinią: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Słupsku, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Gdańsku (powyższe organy wyraziły stanowisko o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia) oraz zgłaszania uwag i wniosków dotyczących planowanego zamierzenia inwestycyjnego w Urzędzie Gminy Kobylnica pok. 22, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek od godz. 7.30 do 16.30, wtorek, środa, czwartek od godz. 7.30 do 15.30, piątek od godz. 7.30 do godz. 14.30 w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego– obwieszczenia.

Ponieważ liczba stron w powyższej sprawie przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 K.p.a. – obwieszczenie zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kobylnica i Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości: Kobylnica, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej – bip.kobylnica.pl - w zakładce Ochrona Środowiska oraz na stronie internetowej Systemu informacji o środowisku www.sios.pl

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kobylnica i Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz w miejscowości Kobylnica. Za datę upublicznienia uznaje się dzień ogłoszenia w powyższy sposób, a w przypadku, gdy nastąpiło to w różnych terminach, dzień najpóźniejszego upublicznienia.

Powiadom znajomego