Wójt Gminy

Leszek Kuliński

Zastępca Wójta Gminy

Rafał Kuligowski

Sekretarz Gminy

Maja Wawrowska

Skarbnik Gminy

Izabela Hubert