Wójt Gminy

Leszek Kuliński

Wójt Gminy Leszek Kuliński

Zastępca Wójta Gminy

 

Sekretarz Gminy

Radosław Krawczyk

 

Skarbnik Gminy

Izabela Hubert

Skarbnik Gminy Izabela Hubert