W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Kobylnica, 6 działek

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości Kobylnica, 6 działek
Przetarg na na sprzedaż niżej wymienionych działek niezabudowanych, położonych w miejscowości Kobylnica, wchodzących w skład mienia komunalnego
Typ przetargu i przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości działka
Cena wywoławcza od 74 000 zł netto
Data przetargu

Na podstawie art. 28 ust. 2 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz § 6, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1490)

Wójt Gminy Kobylnica ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych działek niezabudowanych, położonych  w miejscowości Kobylnica, wchodzących w skład mienia komunalnego:

  • działka nr 501/1 o powierzchni 0,1014 ha, w ewidencji gruntów opisana jako PsIV, cena wywoławcza netto 74.000,00 złotych, wadium 7.400,00 zł, godzina przetargu 9:00;
  • działka nr 501/3 o powierzchni 0,1088 ha, w ewidencji gruntów opisana jako PsIV, cena wywoławcza netto 81.000,00 złotych, wadium 8.100,00 zł, godzina przetargu 9:30;
  • działka nr 501/4 o powierzchni 0,1133 ha, w ewidencji gruntów opisana jako PsIV, PsV cena wywoławcza netto 84.100,00 złotych, wadium 8.500,00 zł, godzina przetargu 10:00;
  • działka nr 501/5 o powierzchni 0,1167 ha, w ewidencji gruntów opisana jako PsIV, cena wywoławcza netto 86.600,00 złotych, wadium 8.700,00 zł, godzina przetargu 10:30;
  • działka nr 501/6 o powierzchni 0,1234 ha, w ewidencji gruntów opisana jako PsIV, cena wywoławcza netto 91.500,00 złotych, wadium 9.200,00 zł, godzina przetargu 11:00;
  • działka nr 501/7 o powierzchni 0,1310 ha, w ewidencji gruntów opisana jako PsIV, cena wywoławcza netto 93.700,00 złotych, wadium 9.400,00 zł, godzina przetargu 11:30;

Dla wymienionych działek Sąd Rejonowy w Słupsku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00035143/7. Działki nie są obciążone prawami ani roszczeniami osób trzecich.

Do wylicytowanych cen nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%. Nieruchomości są objęte ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego , według którego stanowią teren przeznaczony pod mieszkaniową jednorodzinną (SE.25MN). Informacje dot. sprzedawanych nieruchomości są zgodne z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanym przez właściwego Starostę. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium na konto Urzędu Gminy Kobylnica w Banku Spółdzielczym w Sławnie nr 94 9317 0002 0090 0733 2000 0020 najpóźniej do dnia 23 grudnia 2020 roku w wysokościach podanych wyżej z zaznaczeniem działki którą oferent – uczestnik przetargu – zamierza nabyć, przy czym wadium musi znaleźć się na koncie Gminy we wskazanym terminie, pod rygorem niedopuszczenia oferenta do przetargu w przypadku wpłaty po terminie. Przystąpienie do przetargu jest równoznaczne z zapoznaniem się uczestnika ze stanem prawnym przedmiotu przetargu i nieruchomością w terenie oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich  bez zastrzeżeń. Przetarg odbędzie się w dniu 29 grudnia 2020 roku w godzinach podanych wyżej, w Urzędzie Gminy Kobylnica przy ul. Głównej 20 (należy posiadać przy sobie dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości). Informacje o sposobie przeprowadzenia przetargu zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy www.kobylnica.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 28 grudnia 2020 r.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie ono zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli uczestnik który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy kupna. Koszty zawarcia notarialnej umowy sprzedaży ponosi kupujący. W przypadku gdy osobę, która wpłaciła wadium reprezentuje inna osoba, warunkiem dopuszczenia jej do przetargu będzie okazanie się notarialnym pełnomocnictwem do przedmiotowej czynności prawnej. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej przekładają komisji w dniu przetargu pisemne oświadczenie współmałżonka, że wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka. Wójt Gminy Kobylnica ma prawo odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. 

Ogłoszenie o przetargu  wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu Gminy www.kobylnica.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w ogólnopolskim dzienniku internetowym infopublikator.pl Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kobylnica pok. 22 w godz. 9-14 lub telefonicznie pod nr tel. 059 842-90-70 wew. 258.

Powiadom znajomego