W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Kobylnica, dz. 1061/4

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości Kobylnica, dz. 1061/4
Przetarg na II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej działki niezabudowanej położonej w miejscowości Kobylnica
Typ przetargu II przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości Działka
Cena wywoławcza 48.000,00 zł
Data przetargu

Treść

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz § 6, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1490 ze zm.)

Wójt Gminy Kobylnica ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej działki niezabudowanej położonej w miejscowości Kobylnica, wchodzącej w skład mienia komunalnego:

  • działka nr 1061/4 o powierzchni 0,0930 ha, w ewidencji gruntów opisana jako RIVb, cena wywoławcza 48.000,00 złotych, wadium 4.800,00 zł, godzina przetargu 9:00.

Dla wymienionej działki Sąd Rejonowy w Słupsku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00064179/0. Działka nie jest obciążona prawami ani roszczeniami osób trzecich. Nieruchomość znajduje się na obszarze przeznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego na teren zieleni, o funkcji ochronnej, na którym obowiązuje zakaz zabudowy (symbol SW.75Z). Wylicytowana cena nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT. Informacje dot. sprzedawanej nieruchomości są zgodne z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanym przez właściwego starostę. Działka była przedmiotem przetargu w dniu 27 maja 2021, który zakończył się wynikiem negatywnym – bez wyłonienia nabywcy nieruchomości. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium na konto Urzędu Gminy Kobylnica w Banku Spółdzielczym w Sławnie  nr 94 9317 0002 0090 0733 2000 0020 najpóźniej do dnia 28 lipca 2021 roku w wysokości podanej wyżej z zaznaczeniem działki którą oferent – uczestnik przetargu – zamierza nabyć, przy czym wadium musi znaleźć się na koncie Gminy we wskazanym terminie, pod rygorem niedopuszczenia oferenta do przetargu w przypadku wpłaty po terminie. Przystąpienie do przetargu jest równoznaczne z zapoznaniem się uczestnika ze stanem prawnym przedmiotu przetargu i nieruchomością w terenie. Przetarg odbędzie się w dniu 04 sierpnia 2021 roku o godzinie 9:00 w Urzędzie Gminy Kobylnica przy ul. Głównej 20 (należy posiadać przy sobie dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości). Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie ono zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli uczestnik który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy kupna. Koszty zawarcia notarialnej umowy sprzedaży ponosi kupujący. W przypadku gdy osobę, która wpłaciła wadium reprezentuje inna osoba, warunkiem dopuszczenia jej do przetargu będzie okazanie się notarialnym pełnomocnictwem do przedmiotowej czynności prawnej. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej przekładają komisji w dniu przetargu pisemne oświadczenie współmałżonka, że wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka. Wójt Gminy Kobylnica ma prawo odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu Gminy www.kobylnica.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w ogólnopolskim dzienniku internetowym infopublikator.pl Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kobylnica od poniedziałku do piątku w godz. 8-14 pod numerem tel. 059 858 62 00 wew. 258.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane