W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Sierakowo, dwie działki

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości Sierakowo, dwie działki
Przetarg na I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych działek niezabudowanych położonych w miejscowości Sierakowo, wchodzących w skład mienia komunalnego
Typ przetargu I przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości Działka
Cena wywoławcza 46.000,00 zł
Data przetargu

Treść

Na podstawie art. 28 ust. 2 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz § 6, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1490 ze zm.)

Wójt Gminy Kobylnica ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych działek niezabudowanych położonych w miejscowości Sierakowo, wchodzących w skład mienia komunalnego:

  • działka nr 58/8 o powierzchni 0,1184 ha, cena wywoławcza netto 46.000,00 zł, wadium 4.600,00 zł, godzina przetargu – 9:00;
  • działka nr 58/9 o powierzchni 0,1257 ha, cena wywoławcza netto 47.000,00 zł, wadium 4.700,00 zł, godzina przetargu - 9:30;

Dla wymienionych działek Sąd Rejonowy w Słupsku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00055766/6. Działki nie są obciążone prawami ani roszczeniami osób trzecich. Nieruchomości objęte są ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym stanowią teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej (symbol 32MU). Działki w ewidencji gruntów opisane jako RIVa. Wylicytowane kwoty podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w wysokości 23%. Informacje dot. sprzedawanych nieruchomości są zgodne z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanym przez właściwego starostę. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium na konto Urzędu Gminy Kobylnica w Banku Spółdzielczym w Sławnie nr 94 9317 0002 0090 0733 2000 0020 najpóźniej do dnia 11 sierpnia 2021 r. roku w wysokości podanej wyżej z zaznaczeniem działki którą oferent – uczestnik przetargu – zamierza nabyć, przy czym wadium musi znaleźć się na koncie Gminy we wskazanym terminie, pod rygorem niedopuszczenia oferenta do przetargu w przypadku wpłaty po terminie. Przystąpienie do przetargu jest równoznaczne z zapoznaniem się uczestnika ze stanem prawnym przedmiotu przetargu i nieruchomością w terenie. Przetargi odbędą się w dniu 18 sierpnia 2021 roku w godzinach podanych wyżej w Urzędzie Gminy Kobylnica przy ul. Głównej 20 (należy posiadać przy sobie dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości). Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie ono zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli uczestnik który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy kupna. Koszty zawarcia notarialnej umowy sprzedaży ponosi kupujący. W przypadku gdy osobę, która wpłaciła wadium reprezentuje inna osoba, warunkiem dopuszczenia jej do przetargu będzie okazanie się notarialnym pełnomocnictwem do przedmiotowej czynności prawnej. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej przekładają komisji w dniu przetargu pisemne oświadczenie współmałżonka, że wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka. Wójt Gminy Kobylnica ma prawo odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu Gminy www.kobylnica.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w ogólnopolskim dzienniku internetowym infopublikator.pl Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy urzędu pod numerem tel. 059 842-90-70 wew. 258.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane