W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Działka komunalna położona w Kuleszewie

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości działka nr 42/8
Przetarg na sprzedaż działki komunalnej położonej w Kuleszewie
Typ przetargu I rokowania
Rodzaj nieruchomości Działka
Cena wywoławcza 29 000 zł
Data przetargu

Treść

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) oraz § 25 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),

Wójt Gminy Kobylnica ogłasza

I rokowania na sprzedaż niżej wymienionej działki komunalnej położonej w Kuleszewie:

  • działka nr 42/8 o powierzchni 1211 m2, cena wywoławcza 29.000,00 złotych, zaliczka 2.900,00 złotych, działka w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jako RIVa, godzina rokowań - 9:00.

Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalona w rokowaniach cena nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w wysokości 23%. Dla wymienionej działki Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00055683/0. Działka nie są obciążona prawami ani roszczeniami osób trzecich. Informacje dot. sprzedawanej nieruchomości są zgodne z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanym przez właściwego Starostę. Nieruchomość była przedmiotem przetargów w dniach 06 listopada 2019 r. oraz 18 grudnia 2019 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym - bez wyłonienia nabywcy. Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wpłata zaliczki w podanej wysokości przelewem na konto Urzędu Gminy Kobylnica w Banku Spółdzielczym w Sławnie nr 73 9317 0002 0090 0733 2000 0010 najpóźniej 23 stycznia 2020 roku. Dowód wniesienia zaliczki polega przedłożeniu komisji rokowań. Zaliczka wniesiona przez uczestnika rokowań, który rokowania wygrał, zostanie zaliczona na poczet ceny nieruchomości. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka jest zwracana w terminie 3 dni po zamknięciu rokowań. Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygra, od zawarcia umowy sprzedaży. Zainteresowane osoby proszone są o złożenie pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach w terminie do 23 stycznia 2020 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Kobylnica, ul. Główna 20 do godz. 15:00 w zamkniętych kopertach z napisem „Zgłoszenie udziału w rokowaniach – Kuleszewo działka nr (wpisać numer działki)”.

Zgłoszenie powinno zawierać.

  • imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
  • datę sporządzenia zgłoszenia;
  • pisemne oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  • pisemne oświadczenie, o zapoznaniu się ze stanem prawnym przedmiotu rokowań i nieruchomością w terenie oraz brakiem roszczeń z tego tytułu;
  • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
  • kopię dowodu wpłaty zaliczki;
  • osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej, składają pisemne oświadczenie współmałżonka, że wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań po cenie ustalonej w wyniku rokowań przez współmałżonka;
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu uczestnictwa w rokowaniach oraz zgoda na opublikowanie imienia, nazwiska albo nazwy lub firmy osoby ustalonej na nabywcę nieruchomości.

Nie przewiduje się dodatkowych warunków rokowań.

Rokowania odbędą się w dniu 29 stycznia 2020 r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kobylnica, ul. Główna 20.

Pełnomocnicy osób prawnych winni przedłożyć notarialnie poświadczone pełnomocnictwo do występowania w imieniu firmy. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej ponosi kupujący. Zastrzega się możliwość zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu Gminy www.kobylnica.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w ogólnopolskim dzienniku internetowym infopublikator.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kobylnica pok. 22 w godz. 9-14 lub telefonicznie pod nr tel. 59 842 90 70 wew. 258.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane