W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Runowo Sławieńskie

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości Runowo Sławieńskie
Przetarg na dla rolników prowadzących gospodarstwa rolne na terenie Gminy Kobylnica na dzierżawę na cele wykorzystania rolniczego niżej opisanych nieruchomości komunalnych na okres 5 lat.
Typ przetargu przetarg ustny ograniczony
Rodzaj nieruchomości działka
Cena wywoławcza 655 zł
Data przetargu

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku – o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65), § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku – w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.), zarządzenia Wójta Gminy Kobylnica nr 3/2020 z dnia 03 stycznia 2020 roku w sprawie wydzierżawienia w trybie przetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Runowo Sławieńskie

WÓJT GMINY KOBYLNICA OGŁASZA

I ustny przetarg ograniczony dla rolników prowadzących gospodarstwa rolne na terenie Gminy Kobylnica na dzierżawę na cele wykorzystania rolniczego niżej opisanych nieruchomości komunalnych na okres 5 lat.

L. p. 1
Nr ewidencyjny działki 108
Powierzchnia [ha] 1,31
Obręb Runowo Sławieńskie
Numer księgi wieczystej SL1S/00091359/4
Skład nieruchomości RIIIb
Wywoławcza minimalna wysokość rocznego czynszu dzierżawnego [zł] 655,00
Wadium [zł] 100,00
Godzina przetargu 9:00

Minimalne postąpienie wynosi 70,00 złotych dla nieruchomości. Nieruchomość jest położona na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka nie jest obciążona prawami ani roszczeniami osób trzecich.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości podanej w tabeli najpóźniej do dnia 06.03.2020 r., do kasy Urzędu Gminy Kobylnica lub na konto w Banku Spółdzielczym w Sławnie nr 73931700020090073320000010 z takim wyprzedzeniem, aby pieniądze wpłynęły na wymienione konto najpóźniej do dnia 06.03.2020 r. oraz złożenie w tym samym czasie w sekretariacie Urzędu:
- oświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa na terenie Gminy Kobylnica,
- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią i warunkami ogłoszenia przetargowego,
- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie oraz o braku roszczeń z tego tytułu,
- pisemne oświadczenie o braku zaległości z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych oraz o braku prolongowanych czy rozłożonych na raty zobowiązań publiczno-prawnych,
- pisemnej zgody na przetwarzanie danych: „Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, adresu i miejsca zamieszkania oraz nr telefonu w celu podejmowanych przez Wójta Gminy Kobylnica działania związanego z dzierżawą nieruchomości.”

Komisja przetargowa sporządzi listę osób spełniających warunki przetargowe i zakwalifikowanych do przetargu. Lista ta będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kobylnica w dniu 10.03.2020 r.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 18.03.2020 r. w godzinach podanych w tabeli w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kobylnica przy ul. Głównej 20.

Należy posiadać przy sobie dokument tożsamości. Wadium wpłacone przez osobę, która zostanie wyłoniona na dzierżawcę nieruchomości zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

W przypadku niepodpisania umowy dzierżawy w ciągu 21 dni od dnia przeprowadzenia przetargu Wójt Gminy Kobylnica zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy dzierżawy ze skutkiem przepadku wadium na rzecz Gminy.

Wójtowi Gminy przysługuje prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Kobylnica pok. 21 w godz. 8-15, lub telefonicznie pod nr tel. (59) 842-90-70, wew. 240.

Powiadom znajomego