W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Sierakowo

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości Sierakowo
Przetarg na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w miejscowości Sierakowo, wchodzących w skład mienia komunalnego
Typ przetargu kolejne rokowania
Rodzaj nieruchomości działka
Cena wywoławcza zawarta w treści
Data przetargu

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz § 25 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490),

WÓJT GMINY KOBYLNICA OGŁASZA

Kolejne rokowania na sprzedaż niżej wymienionych działek niezabudowanych, położonych w miejscowości Sierakowo, wchodzących w skład mienia komunalnego:

 • działka nr 58/3 o powierzchni 0,1610 ha, cena wywoławcza netto 55.000,00 zł, zaliczka 5.500,00 zł, godzina rokowań - 9:00;
 • działka nr 58/4 o powierzchni 0,1332 ha, cena wywoławcza netto 46.000,00 zł, zaliczka 4.600,00 zł, godzina rokowań - 9:15;
 • działka nr 58/5 o powierzchni 0,1303 ha, cena wywoławcza netto 45.000,00 zł, zaliczka 4.500,00 zł godzina rokowań - 9:30;
 • działka nr 58/6 o powierzchni 0,1396 ha, cena wywoławcza netto 48.000,00 zł, zaliczka 4.800,00 zł, godzina rokowań - 9:45;
 • działka nr 58/7 o powierzchni 0,1291 ha, cena wywoławcza netto 45.000,00 zł, zaliczka 4.500,00 zł, godzina rokowań - 10:00;
 • działka nr 58/8 o powierzchni 0,1184 ha, cena wywoławcza netto 42.000,00 zł, zaliczka 4.200,00 zł, godzina rokowań - 10:15;
 • działka nr 58/9 o powierzchni 0,1257 ha, cena wywoławcza netto 45.000,00 zł, zaliczka 4.500,00 zł, godzina rokowań - 10:30;
 • działka nr 58/10 o powierzchni 0,1600 ha, cena wywoławcza netto 53.000,00 zł, zaliczka 5.300,00 zł, godzina rokowań - 10:45.

Do ustalanych w rokowaniach cen nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości 23%. Dla wymienionych działek Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi księgę wieczystą SL1S/00055766/6. Działki nie są obciążone prawami ani roszczeniami osób trzecich. Działki zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego znajdują się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo-usługową (32MU), w ewidencji gruntów opisane jako RIVa. Informacje dot. sprzedawanej nieruchomości są zgodne z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanym przez właściwego Starostę. Nieruchomości były przedmiotem przetargu w dniach 12 listopada 2019 roku i 20 grudnia 2019 roku oraz rokowań w dniu 28 stycznia 2020 r. i 29 kwietnia 2020 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym – bez wyłonienia nabywcy. Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wpłata zaliczki w podanej wysokości przelewem na konto Urzędu Gminy Kobylnica w Banku Spółdzielczym w Sławnie nr 73931700020090073320000010 najpóźniej do dnia 01 czerwca 2020 roku. Dowód wniesienia zaliczki podlega przedłożeniu komisji rokowań. Zaliczka wniesiona przez uczestnika rokowań, który rokowania wygrał, zostanie zaliczona na poczet ceny nieruchomości. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka jest zwracana w terminie 3 dni po zamknięciu rokowań. Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygra, od zawarcia umowy sprzedaży. Zainteresowane osoby proszone są o złożenie pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach w terminie do 01 czerwca 2020 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kobylnica, ul. Główna 20 do godz. 15:00 w zamkniętych kopertach z napisem „Zgłoszenie udziału w rokowaniach – Sierakowo działka nr (wpisać numer działki)”.  

Informacje o sposobie przeprowadzenia rokowań zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy www.kobylnica.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 04 czerwca 2020 r.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
 • datę sporządzenia zgłoszenia;
 • pisemne oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 • pisemne oświadczenie, o zapoznaniu się ze stanem prawnym przedmiotu rokowań i nieruchomością w terenie oraz brakiem roszczeń z tego tytułu;
 • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
 • kopię dowodu wpłaty zaliczki;
 • osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej składają pisemne oświadczenie współmałżonka, że wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań po cenie ustalonej w wyniku rokowań przez współmałżonka;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu uczestnictwa w rokowaniach oraz zgoda na opublikowanie imienia, nazwiska albo nazwy lub firmy osoby ustalonej na nabywcę nieruchomości.

Nie przewiduje się dodatkowych warunków rokowań.

Rokowania odbędą się w dniu 05 czerwca 2020 r.
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kobylnica, ul. Główna 20

Pełnomocnicy osób prawnych winni przedłożyć notarialnie poświadczone pełnomocnictwo do występowania w imieniu firmy. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej ponosi kupujący. Zastrzega się możliwość zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Ogłoszenie o rokowaniach wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu Gminy www.kobylnica.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w ogólnopolskim dzienniku internetowym infopublikator.pl Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 9-14 pod nr tel. 059 842 90 70 wew. 258.

Powiadom znajomego