Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 842 90 70, 59 842 90 71
sekretariat tel: 59 842 96 17
fax: 59 842 90 72

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Uchwała nr XXI/186/2020

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy Kobylnica

z dnia

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpowiedzialności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Status uchwały Obowiązująca

Treść

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 97 ust. 1, 1a i 5, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.), Rada Gminy Kobylnica uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych
w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, zwanym dalej „Schroniskiem”.

§ 2. 1. Do ustalenia wysokości odpłatności za pobyt osoby skierowanej do Schroniska przyjmuje się dochód tej osoby lub rodziny, ustalony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2. Przy ustalaniu opłaty za pobyt w schronisku stosuje się odpowiednio poniższe tabele:

zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych:

L.p. Dochód osoby przebywającej w schronisku, określony procentowo według kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej Wysokość odpłatności za pobyt w schronisku, liczona procentowo w stosunku do dochodu osoby kierowanej do schroniska.
1. do 100% nie więcej niż 30% 
2. powyżej 100% do 150% powyżej 30% do 50%
3. powyżej 150% do 200% powyżej 50 % do 65%
4. powyżej 200% do 250% powyżej 65% do 70%
5. powyżej 250% nie więcej niż 80%

zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku z usługami opiekuńczymi:

L.p. Dochód osoby przebywającej w schronisku, określony procentowo według kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej Wysokość odpłatności za pobyt w schronisku, liczona procentowo w stosunku do dochodu osoby kierowanej do schroniska
1. do 100% nie więcej niż 50%
2. powyżej 100% do 150% powyżej 50% do 55%
3. powyżej 150% do 200% powyżej 55 % do 60%
4. powyżej 200% do 250% powyżej 60% do 70%
5. powyżej 250% nie więcej niż 80%

3) Wysokość odpłatności ustala się w uzgodnieniu z osobą której przyznano pomoc w tej formie, biorąc pod uwagę jej sytuację życiową.

§ 3.

  1. Odpłatność za pobyt w Schronisku ustala się za okres miesiąca kalendarzowego.
  2. Miesięczna opłata za pobyt w Schronisku stanowi iloczyn miesięcznego dochodu oraz procentowego wskaźnika odpłatności, o których mowa §  2 ust.2.
  3. W przypadku, gdy pobyt osoby w Schronisku nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, wysokość odpłatności oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu, dzieląc kwotę odpłatności przez liczbę dni danego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni pobytu.
  4. Opłata za pobyt w Schronisku nie może być wyższa od kwoty 100% pełnego miesięcznego kosztu pobytu.
  5. Wpłaty należności o których mowa w ust.1 w rozliczeniu miesięcznym, osoba skierowana do Schroniska dokonuje w sposób określony w decyzji administracyjnej.

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 5.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij