W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Ostatnio opublikowane:

Zawiadomienie o XLIX sesji Rady Gminy Kobylnica

Mieszkańcy Gminy Kobylnica Zawiadamiam o XLIX sesji Rady Gminy Kobylnica, która odbędzie się w dniu 26 maja 2022 r. o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy Kobylnica, ul. Główna 20. Porządek sesji: Otwarcie XLIX sesji Rady Gminy – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie...

zarządzenie nr: 135/2022
zarządzenie nr 135/2022
wydane przez Wójta Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej w obrębie Widzino
zarządzenie nr: 137/2022
zarządzenie nr 137/2022
wydane przez Wójta Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Dobrzęcino
Status obowiązujące

Wójt Gminy Kobylnica ogłasza wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w obszarze sportu, turystyki i rekreacji

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 559 ze zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 1057 ze zm.) oraz w związku  z uchwałą  Nr  XL/371/2021 Rady Gminy Kobylnica z dnia 28 października...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kobylnica o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

OBWIESZCZENIE  Wójta Gminy Kobylnica  o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Zgodnie z art. 72 ust. 6 i 6a art. 61 § 4 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z t.j. Dz. U. 2022 poz. 1029), w związku z...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOBYLNICA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOBYLNICA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) i art. 39 ust.1 pkt 1 oraz art. 40 i 41...

Wójt Gminy Kobylnica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym - Sycewice 50/5

Wójt Gminy Kobylnica Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym. Przeznacza się do sprzedaży następującą nieruchomość: Numer...

Wójt Gminy Kobylnica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym - Sycewice 50/4

Wójt Gminy Kobylnica Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym. Przeznacza się do sprzedaży następującą nieruchomość: Numer...