Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 842 90 70, 59 842 90 71
sekretariat tel: 59 842 96 17
fax: 59 842 90 72

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Zarządzenie nr 89/2020

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Wójta Gminy Kobylnica

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 euro w Urzędzie Gminy Kobylnica

Status Obowiązujące

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 1 w zw. z art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)

zarządza się co następuje:

W Regulaminie udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 euro w Urzędzie Gminy Kobylnica, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 68/2014 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 15.04.2014 roku, wprowadza się następujące zmiany:

§1

W §3 ust. 1 dodaje się punkt 5 w brzmieniu:

„5) zamówienia szczególne, o których mowa w §10 Regulaminu”.

§2

W treści zmienianego Regulaminu dodaje się § 10 w brzmieniu:

„§ 10 ZAMÓWIENIA SZCZEGÓLNE

  1. Do przeprowadzenia zamówienia publicznego celem dokonania „zamówienia szczególnego” stosuje się wyłącznie postanowienia niniejszego paragrafu.
  2. Komórka merytoryczna dokonuje zamówienia szczególnego w przypadku, gdy:
    1)      szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro;
    2)      zrealizowanie zamówienia po okresie potrzebnym na przeprowadzenie postępowania w trybie konkurencyjnym będzie bezprzedmiotowe, niecelowe lub rażąco niekorzystne dla Zamawiającego, przy jednoczesnym istnieniu pilnej potrzeby udzielenia zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, wywołanych przez zdarzenia losowe lub czynniki zewnętrzne takie jak np. zdarzenia bezpośrednio zagrażające życiu i zdrowiu ludzi, grożące powstaniu szkody majątkowej, awarie techniczne wymagające natychmiastowego usunięcia lub inne uzasadnione przyczyny, powodujące potrzebę udzielenia zamówienia bez zastosowania trybu konkurencyjnego.
  3. Zamówienia szczególnego udziela się z pominięciem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu dokonując zamówienia w sposób, który gwarantuje zachowanie interesu Zamawiającego. Nadto w miarę możliwości i stosownie do towarzyszących okoliczności, zamówienie powinno być udzielone w sposób zapewniający równe traktowanie Wykonawców oraz w sposób w pełni zgodny z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
  4. Decyzję o udzieleniu zamówienia podejmuje Kierownik jednostki lub osoba zastępująca.
  5. Pracownik merytoryczny sporządza notatkę służbową na okoliczność udzielenia zamówienia wskazanego w ust. 1, podając co najmniej uzasadnienie faktyczne, opis przedmiotu zamówienia i jego wartość oraz nazwę Wykonawcy zamówienia. Notatka wymaga zatwierdzenia przez osobę wskazaną w ust. 4.
  6. W przypadku zamówienia wskazanego w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w formie pisemnej.

§3

Zmienia się numerację paragrafów, poprzez nadanie § 12 numeru § 11.

§4

Pozostała treść Regulaminu nie ulega zmianie.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij