W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Zadania i kompetencje

Wójt wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych przepisów określających status Wójta.

W ramach podziału czynności Wójt sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

 1. Zastępcy Wójta,
 2. Sekretarza Gminy,
 3. Skarbnika Gminy,
 4. Referatu Inwestycji,
 5. Referatu Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,
 6. Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,
 7. Samodzielnego stanowiska ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
 8. Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy,
 9. Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy,
 10. Referatu Straży Gminnej w Kobylnicy,
 11. Audytora Wewnętrznego.

Do zakresu zadań Wójta należy:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
  podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 2. zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkich pracowników Urzędu,
 3. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 4. upoważnianie Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika, kierowników Referatów lub innych pracowników Urzędu do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 5. składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy,
 6. przekazywanie uchwał Rady Gminy organom nadzoru,
 7. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi Referatami w szczególności dotyczących podziału zadań,
 8. udzielanie pełnomocnictw w sprawach należących do wyłącznej kompetencji Wójta,
 9. podejmowanie decyzji dotyczących zwykłego zarządu mieniem Gminy,
 10. podpisywanie umów i porozumień w imieniu Gminy,
 11. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 12. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 13. ustalanie polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie,
 14. dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników,
 15. wykonywanie uchwał Rady Gminy,
 16. ustalanie regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy Urzędu oraz m.in. regulaminu wynagradzania, naboru na wolne stanowiska urzędnicze i służby przygotowawczej,
 17. przygotowywanie projektu budżetu,
 18. nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz współpraca z terenowymi organami tej władzy,
 19. współpraca z Radą, jej komisjami i organami jednostek pomocniczych w zakresie swego działania,
 20. gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami Urzędu w ramach uchwalonego budżetu,
 21. pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej Gminy i nadzór nad wykonywaniem zadań obronnych oraz wykonywanie zadań określonych właściwymi przepisami w zakresie spraw zarządzania kryzysowego na terenie Gminy,
 22. wykonywanie wyłącznego prawa do:
  a)      zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,
  b)      emitowania papierów wartościowych w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,
  c)      dokonywania wydatków budżetowych,
  d)      dysponowania rezerwami budżetu Gminy,
  e)      ogłaszania przetargów.
 23. dokonywanie analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez zobowiązane do tego osoby i składanie Radzie Gminy informacji z tej analizy,
 24. przyjmowanie mieszkańców w sprawach skarg i wniosków,
 25. zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,
 26. nadzorowanie ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przekazywanych w Urzędzie.

Powiadom znajomego