W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Protokół Nr XLII/2021

 Protokół Nr XLII/2021
z sesji Rady Gminy Kobylnica
z dnia 10 grudnia  2021 roku  

Otwarcia XLII – nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kobylnica zwołanej na wniosek Wójta Gminy Kobylnica  dokonał Przewodniczący Rady Pan Leon Kiziukiewicz.

Głosowanie odbywa się za pośrednictwem systemu e-sesja jak również przez podniesienie ręki – głosy liczy Wiceprzewodniczący Rady Janusz Kaszowski.

Następnie Przewodniczący przywitał radnych oraz gości:

 • Pana Leszka Kulińskiego – Wójta Gminy Kobylnica
 • Panią Izabelę Hubert  – Skarbnika Gminy
 • Pana Radosława Krawczyka – Sekretarza Gminy
 • Panią Martę Prezlata – Dyrektora CUW w Kobylnicy

Lista obecności w aktach sprawy.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie nadzwyczajnej XLII sesji Rady Gminy – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:  
  1. o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2021 rok.
 4. Zakończenie nadzwyczajnej XLII sesji Rady Gminy Kobylnica.

Ad. 1

Na 15 radnych, obecnych na sesji było 11.
Nieobecni radni: Joanna Michalak, Alicja Szymańska, Paweł Pawlak, Joanna Walentukiewicz-Czałpińska.
Sesja rozpoczęła się o godz. 10.00,  a zakończyła o godz. 10.14.

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący zapytał czy są uwagi do dzisiejszego porządku obrad, który radni otrzymali wraz z zaproszeniem i projektem uchwały.
Wójt wniósł o wprowadzenie autopoprawki w związku z tym, że gmina otrzymała dodatkowe środki dla szkół:

 1. W załączniku dochodów budżetu Gminy Kobylnica na 2021 rok (załącznik nr 2) wprowadza się zmianę: w dziale 801 rozdziale 80101 § 6090 wprowadza się dochody w wys. 405.300 zł jako środki Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację projektu „Laboratorium Przyszłości”. Projekt realizowany przez Szkoły Podstawowe z terenu gminy Kobylnica.
 2. W załączniku wydatki budżetu Gminy Kobylnica na 2021 rok (załącznik nr 3) wprowadza się wydatki majątkowe: w dziale 801 rozdziale 80101 § 6090 w kwocie 405.300 zł na realizację zadania „Rozwijanie szkolnej infrastruktury poprzez zakup i montaż pomocy dydaktycznych i utworzenie Laboratorium Przyszłości” (2021). Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.
  Jednostki realizujące zadanie:
  • Szkoła Podstawowa w Kobylnicy – limit wydatków 225.300 zł
  • Szkoła Podstawowa w Kwakowie – limit wydatków 60.000 zł
  • Szkoła Podstawowa w Kończewie – limit wydatków 60.000 zł
  • Szkoła Podstawowa w Sycewicach – limit wydatków 30.000 zł
  • Szkoła Podstawowa w Słonowicach – limit wydatków 30.000 zł
 3. W wyniku dokonanych zmian budżet zamyka się po stronie:
  1. dochodów kwotą: 107.674.570,36 zł  w tym:
   • dochodów bieżących kwotą:91.676.744,01 zł
   • dochodów majątkowych  kwotą:15.997.826,35 zł
  2. wydatków kwotą: 120.081.900,36 w tym:
   • wydatków bieżących kwotą: 85.520.646,36 zł
   • wydatków majątkowych kwotą: 34.561.254,00 zł

Wiceprzewodnicząca Rady Krystyna Balcerek zapytał  z czego wynika różnica przyznanych środków dla poszczególnych szkół.

Pani Marta Prezlata wyjaśniła, że wynika to z kryteriów programu i związane jest z ilością dzieci w danej szkole.

W związku z brakiem dalszych  pytań  Przewodniczący skierował pod głosowanie przyjęcie przedstawionego porządku obrad wraz z autopoprawką zgłoszoną przez Wójta: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 radnych „za" przyjęciem porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3

Rozpatrzenie projektu uchwały:

 1. Uchwała Nr XLII/381/2021 o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2021 rok
  Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem i materiałami na sesję. 
  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
  Wójt wyjaśnił, że zmiany mają związek ze zwiększeniem środków na realizację zadań związanych z przebudową przejść dla pieszych w Kobylnicy, Sycewicach (dwa przejścia) i Słonowicach. Jak również ze środkami, które wpłynęły do budżetu z przeznaczeniem na realizację przez szkoły projektu „Laboratorium Przyszłości” (autopoprawka).
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką przedstawioną przez Wójta: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za” za przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Ad. 4      

Na sesji podjęto uchwałę Nr XLII/381/2021 o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2021 rok.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął XLII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Kobylnica.

Przewodniczący Rady: Leon Kiziukiewicz

Protokółowała: M. Młodecka-Jopek

Powiadom znajomego