W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Protokół Nr LVII/2022 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 1 grudnia 2022 roku

LVII - sesję Rady Gminy Kobylnica otworzył Przewodniczący Rady Leon Kiziukiewicz.

Głosowanie odbywa się za pośrednictwem systemu e-sesja.

Przewodniczący przywitał radnych oraz gości:

 • Pana Leszka Kulińskiego – Wójta Gminy Kobylnica
 • Panią Annę Gliniecką -Woś  – Z-cę Wójta Gminy
 • Panią Izabelę Hubert  – Skarbnika Gminy
 • Pana Radosława Krawczyka – Sekretarza Gminy
 • Pana Andrzeja Hałuzo – radcę prawnego Urzędu Gminy
 • Mieszkańców Gminy

Lista obecności w aktach sprawy.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie LVII sesji Rady Gminy – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Kobylnica w okresie międzysesyjnym.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica;
  2. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2022 rok;
  3. przyznania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobylnica”.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie LVII sesji Rady Gminy Kobylnica.

Ad.1
Na 15 radnych, obecnych na sesji było 10.
Nieobecni radni: Janusz Adamczyk, Krystyna Balcerek, Joanna Michalak, Paweł Pawlak, Elżbieta Surmacz. 
Rozpoczęcie sesji godz. 10:00,  zakończenie godz. 10:14.

Ad.2
Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący zapytał czy są propozycje lub uwagi do dzisiejszego porządku obrad, który radni otrzymali wraz z zaproszeniem i projektami uchwał.
Nie zgłoszono zmian ani uwag do zaproponowanego porządku obrad.
Przewodniczący skierował pod głosowanie przyjęcie porządku obrad: na 10 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 10 „za” przyjęciem porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3
Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (sprawozdanie w aktach sprawy).
Przewodniczący otworzył dyskusję. W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania: na 10 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 10 „za” za przyjęciem sprawozdania. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad.4
Rozpatrzenie projektów uchwał:
Projekty uchwał radni otrzymali wraz z zaproszeniem na sesję , były ona omawiane i analizowane na posiedzeniu komisji budżetu.

 1. Uchwała Nr LVII/517/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica
  Przewodniczący otworzył dyskusję. W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 10 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 10 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 2. Uchwała Nr LVII/518/2022 o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2022 rok
  Przewodniczący otworzył dyskusję. W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 10 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 10 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 3. Uchwała Nr LVII/519/2022 w sprawie przyznania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobylnica”
  Przewodniczący otworzył dyskusję. W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 10 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 10 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.5
Interpelacje i zapytania radnych - brak.

Ad. 6
Wolne wnioski: brak.

Ad. 7
Uchwały podjęte na LVII sesji Rady Gminy Kobylnica od nr 517 do nr 519:

 1. Uchwała Nr LVII/517/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica
 2. Uchwała Nr LVII/518/2022 o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2022 rok
 3. Uchwała Nr LVII/519/2022 w sprawie przyznania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobylnica”

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął LVII sesję Rady Gminy Kobylnica.

Przewodniczący Rady
Leon Kiziukiewicz

Protokółowała:
M. Młodecka-Jopek

Powiadom znajomego