W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Protokół Nr LXVIII/2023 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 25 lipca 2023 roku

LXVIII - sesję Rady Gminy Kobylnica otworzył Przewodniczący Rady Leon Kiziukiewicz.

Głosowanie odbywa się za pośrednictwem systemu e-sesja.

Przewodniczący przywitał radnych oraz gości:

 • Pana Leszka Kulińskiego- Wójta Gminy
 • Panią Annę Gliniecką -Woś  – Z-cę Wójta Gminy
 • Panią Izabelę Hubert  – Skarbnika Gminy
 • Pana Radosława Krawczyka – Sekretarza Gminy
 • Pana Andrzeja Hałuzo – radcę prawnego Urzędu Gminy
 • Dyrektorów jednostek organizacyjnych i kierowników referatów UG Kobylnica

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie LXVIII sesji Rady Gminy – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Kobylnica w okresie międzysesyjnym.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica,
  2. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2023 rok,
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie LXVIII sesji Rady Gminy Kobylnica.

Ad. 1

Na 15 radnych, obecnych na sesji było 14.
Nieobecni radni: Joanna Michalak.
Rozpoczęcie sesji godz. 09:03, zakończenie godz. 9:17.

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący zapytał czy są propozycje lub uwagi do dzisiejszego porządku obrad, który radni otrzymali wraz z zaproszeniem i projektami uchwał.
Przewodniczący Rady skierował pod głosowanie przyjęcie porządku obrad, Porządek obrad została przyjęty jednogłośnie.

Ad.3

Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (sprawozdanie w aktach sprawy).
Przewodniczący otworzył dyskusję.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym na 14 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 14 „za” za przyjęciem sprawozdania. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad. 4

Rozpatrzenie projektów uchwał:
Projekty uchwał radni otrzymali wraz z zaproszeniem na sesję. Projekty uchwał były omawiane i analizowane na posiedzeniu komisji budżetu rozwoju gospodarczego i rolnictwa w dniu 25 lipca  br.

 1. Uchwała Nr LXVIII/606/2023 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 14 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” przyjęciem uchwały, przy 1 głosie wstrzymującym (P. Pawlak). Uchwała została podjęta.
 2. Uchwała Nr LXVIII/607/2023 o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2023 rok
  Przewodniczący otworzył dyskusję.
  W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 14 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 13 „za” przyjęciem uchwały przy 1 głosie wstrzymującym (P. Pawlak). Uchwała została podjęta.

Ad.5

Interpelacje i zapytania radnych - brak zgłoszeń.

Ad. 6

Wolne wnioski:
Zapytanie: Pan Radny Janusz Kaszowski zapytał o możliwość poprawy stanu drogi powiatowej  Reblino-Runowo Sławieńskie, gdyż jej stan obecny prowadzi o uszkodzeń poruszających się po niej pojazdów.
Odpowiedzi: udzielił Pan Wójt Leszek Kuliński informując ze stosowny wniosek zostanie złożony do Zarządu Dróg Powiatowych, będziemy wnioskowali o naprawę tego 100 metrowego odcina drogi.
Zapytanie: Pani Radna Krystyna Balcerek w imieniu mieszkańców Kruszyny zapytała o możliwość remontu, odmalowania lub otynkowanie Strażnicy w Kruszynie.
Odpowiedzi: udzielił Pan Wójt Leszek Kuliński, wskazując iż planując budżet na 2024 powyższe zadanie zostanie poddane analizie.
Zapytanie: Pan Radny  Mieczysław Stępniewski zwrócił uwagę że na dużym osiedlowym śmietniku w Sycewicach są dwa uszkodzone przy załadunku kosze na śmieci zmieszane- z prośbą o ich wymianę.
Pan Wójt Leszek Kuliński przekazała informację dotyczącą projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta tj. o negatywnej decyzji nadania statutu miasta Kobylnica. W uzasadnieniu wskazano iż, Kobylnica nie  posiada instytucji ponadregionalnych w Kobylnicy nie występuje typowo miejska zabudowa pierzejowa, wyznaczająca granice przestrzeni  nie publicznych, zwłaszcza najważniejszej w postaci rynku. Na chwilę obecną miejscowość nie posiada zatem w pełni rozwiniętej tkanki miejskiej.
Wójt Gminy Leszek Kuliński. -  przekazał informację że trwają jeszcze rozmowy w tym zakresie,  poinformował o spotkaniu 26 lipca w Warszawie, gdzie zostają podjęte ostateczne decyzje. Do dnia 31 lipca Pan Premier jest zobowiązany do wydania Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w powyższej sprawie.

Ad. 7

Uchwały podjęte na LXVIII sesji Rady Gminy Kobylnica od nr 606 do nr 607:

 1. Uchwała Nr LXVIII/606/2023 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica
 2. Uchwała Nr LXVIII/607/2023 w sprawie o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2023 rok

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął LXVIII sesję Rady Gminy Kobylnica.

Przewodniczący Rady
Leon Kiziukiewicz

Protokółowała:
M. Krzysztofik

Powiadom znajomego