W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Protokół Nr LXXI/2023 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 3 listopada 2023 roku

LXXI - nadzwyczajną sesję Rady Gminy Kobylnica zwołaną na wniosek Wójta gminy Kobylnica otworzył Przewodniczący Rady Leon Kiziukiewicz.

Głosowanie odbywa się za pośrednictwem systemu e-sesja.

Przewodniczący przywitał radnych oraz gości:

 • Pana Leszka Kulińskiego- Wójta Gminy
 • Panią Annę Gliniecką -Woś  – Z-cę Wójta Gminy
 • Panią Izabelę Hubert  – Skarbnika Gminy
 • Pana Radosława Krawczyka – Sekretarza Gminy
 • Pana Andrzeja Hałuzo – radcę prawnego Urzędu Gminy

Porządek sesji:

 1. Otwarcie LXXI sesji Rady Gminy – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. udzielenia pomocy finansowej społeczności lokalnej gminy Nižná Sitnica na Słowacji,
  2. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2023 rok,
  3. zmieniająca uchwałę Nr LXX/625/2023 Rady Gminy Kobylnica  z dnia 19 października 2023r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 4. Zakończenie LXXI sesji Rady Gminy Kobylnica.

Ad. 1

Na 15 radnych, obecnych na sesji było 11.
Nieobecni radni: Joanna Michalak, Paweł Pawlak, Elżbieta Surmacz, Joanna Buryło.
Rozpoczęcie sesji godz. 09:02, zakończenie godz. 9:11.

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący zapytał czy są propozycje lub uwagi do dzisiejszego porządku obrad, który radni otrzymali wraz z zaproszeniem i projektami uchwał.
Przewodniczący Rady skierował pod głosowanie przyjęcie porządku obrad: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu głosowało 11 radnych „za" przyjęciem porządku obrad. Porządek obrad została przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.

 1. Uchwała Nr  LXXI/634/2023  w sprawie udzielenia pomocy finansowej społeczności lokalnej gminy Nižná Sitnica na Słowacji.
  Przewodniczący Rady zwrócił się o omówienie uchwały. Wójt Gminu Kobylnica wyjaśnił, iż Władze gminy Nižná Sitnica zwróciły się do władz Gminy Kobylnica z prośbą o wszelką możliwą pomoc w walce ze skutkami trzęsienia ziemi. Na skutek trzęsienia ziemi, które nawiedziło region wschodniej Słowacji uszkodzona została większość budynków mieszkalnych. To prawie 85 budynków, z których sześć prawdopodobnie zostanie poddanych rozbiórce. Wójt zaapelował o wsparcie z rezerwy w kwocie 25 tys. euro. W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie przyjęcie uchwałę: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za”.
  Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 2. Uchwała Nr LXXI/635/2023 o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2023 rok Przewodniczący Rady zaznaczył, że zmiana uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2023 rok, jest związana z wcześniej omawianą uchwałą i poddał projekt pod głosowanie. Głosowanie nad uchwałą: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za”.
  Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 3. Uchwała Nr LXXI/636/2023 zmieniająca uchwałę Nr LXX/625/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 października 2023r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  Przewodniczący wskazał pod głosowanie uchwałę zmieniająca uchwałę Nr LXX/625/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 października 2023r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – zgodnie z załączonym uzasadnieniem zmiana związana jest z błędem pisarskim.
  Głosowanie nad uchwałą: na 11 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 11 „za”.
  Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.4

Uchwały podjęte na LXXI sesji Rady Gminy Kobylnica od nr 634 do nr 636:

 1. Nr LXXI/634/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej społeczności lokalnej gminy Nižná Sitnica na Słowacji
 2. Nr LXXI/635/2023 o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2023 rok
 3. Nr LXXI/636/2023 zmieniająca uchwałę Nr LXX/625/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 października 2023r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął LXXI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Kobylnica.

Przewodniczący Rady
Leon Kiziukiewicz

Protokółowała:
M. Krzysztofik

Powiadom znajomego