W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Protokół Nr LXXII/2023 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 listopada 2023 roku

Otwarcia LXXII – nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kobylnica zwołanej na wniosek Wójta Gminy Kobylnica dokonał Przewodniczący Rady Pan Leon Kiziukiewicz.

Głosowanie odbywa się za pośrednictwem systemu e-sesja.

Przewodniczący przywitał radnych oraz gości:

 • Pana Leszka Kulińskiego – Wójta Gminy Kobylnica
 • Panią Annę Gliniecką -Woś  – Z-cę Wójta Gminy
 • Panią Izabelę Hubert  – Skarbnika Gminy
 • Pana Radosława Krawczyka – Sekretarza Gminy
 • Pana Andrzeja Hałuzo – radcę prawnego Urzędu Gminy

Lista obecności w aktach sprawy.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie nadzwyczajnej LXXII sesji Rady Gminy – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmieniająca uchwałę Nr LXX/625/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 października 2023r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  2. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego przebudowę drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zbyszewo-Zagórki,
  3. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego poprawę stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację,
  4. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego modernizację dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego.
 4. Zakończenie nadzwyczajnej LXXII sesji Rady Gminy Kobylnica.

Ad.1

Na 15 radnych, obecnych na sesji było 12.
Nieobecni radni: Joanna Michalak, Paweł Pawlak, Alicja Szymańska.
Rozpoczęcie sesji godz. 09:00,  zakończenie godz. 09:12.

Ad.2

Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący zapytał czy są propozycje lub uwagi do dzisiejszego porządku obrad, który radni otrzymali wraz z zaproszeniem i projektami uchwał.
Nie zgłoszono zmian ani uwag do zaproponowanego porządku obrad.
Przewodniczący skierował pod głosowanie przyjęcie porządku obrad: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3

Rozpatrzenie projektu uchwały:

Przewodniczący zaznaczył, że radni otrzymali projekty uchwał wraz ze szczegółowymi uzasadnieniami.

 1. Uchwała Nr LXXII/637/2023 zmieniająca uchwałę Nr LXX/625/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 października 2023r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” za przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 2. Uchwała Nr LXXII/638/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego przebudowę drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zbyszewo-Zagórki
  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” za przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 3. Uchwała Nr LXXII/639/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego poprawę stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację
  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” za przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 4. Uchwała Nr LXXII/640/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego modernizację dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego
  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” za przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 4

Uchwały podjęte na LXXII sesji Rady Gminy Kobylnica od nr 637 do nr 640:

 1. Nr LXXII/637/2023 zmieniająca uchwałę Nr LXX/625/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 października 2023r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 2. Nr LXXII/638/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego przebudowę drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zbyszewo-Zagórki
 3. Nr LXXII/639/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego poprawę stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację
 4. Nr LXXII/640/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego modernizację dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął LXXII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Kobylnica.

Przewodniczący Rady
Leon Kiziukiewicz

Protokółowała:
M. Młodecka-Jopek

Powiadom znajomego