W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Protokół Nr LXXIX/2024 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 23 kwietnia 2024 roku

Otwarcia LXXIX – nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kobylnica zwołanej na wniosek Wójta Gminy Kobylnica  dokonał Przewodniczący Rady Pan Leon Kiziukiewicz.

Głosowanie odbywa się za pośrednictwem systemu e-sesja.

Przewodniczący przywitał radnych oraz gości:

 • Pana Leszka Kulińskiego – Wójta Gminy Kobylnica
 • Panią Annę Gliniecką -Woś  – Z-cę Wójta Gminy
 • Panią Izabelę Hubert  – Skarbnika Gminy
 • Pana Radosława Krawczyka – Sekretarza Gminy
 • Pani Anna Łabik – Kierownik OPS w Kobylnicy

Lista obecności w aktach sprawy.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie nadzwyczajnej LXXIX sesji Rady Gminy – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały:
  1. w sprawie podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Równe szanse - kompleksowe usługi społeczno – zdrowotne na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami” w ramach Priorytetu 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), Działania 5.17. Usługi społeczne i zdrowotne Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027
 4. Zakończenie nadzwyczajnej LXXIX sesji Rady Gminy Kobylnica.

Ad.1

Na 15 radnych, obecnych na sesji było 12.

Nieobecni radni: Joanna Michalak, Paweł Pawlak, Mieczysław Stępniewski.
Rozpoczęcie sesji godz. 09:00,  zakończenie godz. 09:06.

Ad.2

Przewodniczący zapytał czy są propozycje lub uwagi do dzisiejszego porządku obrad, który radni otrzymali wraz z zaproszeniem i projektem uchwały.

Nie zgłoszono zmian ani uwag do zaproponowanego porządku obrad.

Przewodniczący skierował pod głosowanie przyjęcie porządku obrad: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” przyjęciem porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3

 1. Uchwała Nr LXXIX/692/2024 w sprawie podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Równe szanse - kompleksowe usługi społeczno – zdrowotne na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami” w ramach Priorytetu 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), Działania 5.17. Usługi społeczne i zdrowotne Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że radni otrzymali projekt uchwały wraz ze szczegółowym uzasadnieniem i otworzył dyskusję.

Kierownik OPS dodał, że projekt uchwały dot. realizacji kompleksowych usług społeczno-zdrowotnych na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Warunkiem przystąpienia do utworzenia partnerstwa jest podjęcie uchwały. Współdziałanie będzie realizowana na podstawie umowy partnerskiej.

Wiceprzewodnicząca Rady zaznaczył, że jest to bardzo potrzebna inicjatywa, ponieważ na terenie gminy jest coraz więcej seniorów.

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały: na 12 radnych biorących udział w głosowaniu: głosowało 12 „za” za przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 4

Na sesji podjęto uchwałę Nr LXXIX/692/2024 w sprawie podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Równe szanse - kompleksowe usługi społeczno - zdrowotne
na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami” w ramach Priorytetu 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), Działania 5.17. Usługi społeczne i zdrowotne Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął LXXIX nadzwyczajną sesję Rady Gminy Kobylnica.

Przewodniczący Rady
Leon Kiziukiewicz

Protokółowała:
M. Młodecka-Jopek

Powiadom znajomego