W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Uchwała nr XXXVII/332/2021

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2021 rok
Status uchwały Obowiązująca

Treść

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit  „b  i „d”  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212 i art. 217 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.  2021r., poz. 305)

Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/256/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylnica na rok 2021 zmienionej  uchwałą Nr XXXIII/272/2021 z dnia 4 lutego 2021r., uchwałą Nr XXXIV/287/2021 z dnia 18 marca  2021r.,  uchwałą Nr XXXV/303/2021 z dnia 15 kwietnia 2021r.  oraz uchwałą Nr XXXVI/314/2021 z dnia 27 maja 2021r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 6 pkt  11) otrzymuje brzmienie: „11) Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 5.022.423 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 5.022.423 zł.”

§ 2. W uchwale Nr XXX/256/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylnica na rok 2021 zmienionej  uchwałą Nr XXXIII/272/2021 z dnia 4 lutego 2021r., uchwałą Nr XXXIV/287/2021 z dnia 18 marca  2021r.,  uchwałą Nr XXXV/303/2021 z dnia 15 kwietnia 2021r.  oraz uchwałą Nr XXXVI/314/2021 z dnia 27 maja 2021r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. załącznik nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
 3. załącznik nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
 4. załącznik nr 14 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
 5. zwiększa  się  dochody  budżetu Gminy o  kwotę 5.052.010 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
 6. zwiększa się  wydatki   budżetu  Gminy o  kwotę  5.052.010 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3.

 1. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:
  1. dochodów kwotą: 97.448.026,50 zł w tym:
   • dochodów bieżących kwotą: 85.047.421,50 zł
   • dochodów majątkowych kwotą: 12.400.605,00 zł
  2. wydatków kwotą: 109.855.356,50 zł w tym:
   • wydatków bieżących kwotą: 80.357.835,50 zł
   • wydatków majątkowych kwotą: 29.497.521,00 zł
 2. Deficyt budżetu gminy w kwocie 12.407.330 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  1. emisji papierów wartościowych w kwocie: 7.126.364,00 zł,
  2. wolnych środków w kwocie: 5.280.966,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 17.280.966 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.873.636 zł ¾ zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 6. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kobylnica.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane