W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Uchwała nr XXXVII/334/2021

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Miastem Słupsk w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych
Status uchwały Obowiązująca

Treść

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art.18 ust. 2 pkt 12 i pkt 15 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm. ), art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach ( t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 983 ),

Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie pomiędzy Gminą Kobylnica a Miastem Słupsk porozumień w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego przy Szkole Podstawowej nr 6 dla uczniów wyznania greckokatolickiego i prawosławnego oraz pozaszkolnego punktu katechetycznego przy Szkole Podstawowej nr 9 w Słupsku dla uczniów wyznania ewangelicko – augsburskiego, zamieszkałych na terenie Gminy Kobylnica i uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Kobylnica.

§ 2. Szczegółowe zasady prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Słupsku dla uczniów wyznania greckokatolickiego i prawosławnego oraz pozaszkolnego punktu katechetycznego przy Szkole Podstawowej nr 9 w Słupsku dla uczniów wyznania ewangelicko – augsburskiego zamieszkałych na terenie Gminy Kobylnica i uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Kobylnica, będą określone w treści porozumień, o których mowa w § 1 zawartych przez Wójta Gminy Kobylnica.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 4. Traci moc uchwała Nr VI/481/2019 z dnia 07 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Miastem Słupsk w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane