W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Uchwała nr XXXVII/335/2021

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Miastem Słupsk porozumienia w sprawie powierzenia zadań w zakresie wykonywania przez Punkt Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Słupsku usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Gminy Kobylnica
Status uchwały Obowiązująca

Treść

Na podstawie art. 10 ust 1 oraz art. 18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 i ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 218 z późn. zm.), oraz art. 47 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1876 z późn. zm.) oraz art. 41, ust. 1 pkt. 2 i pkt. 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2277 z późn. zm.)

Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Kobylnica porozumienia z Miastem Słupsk dotyczącego powierzenia Miastu Słupsk zadań w zakresie wykonywania przez Punkt Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  w Słupsku usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Gminy Kobylnica, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej z powodu doświadczania przemocy w rodzinie lub innych sytuacji kryzysowych.
  2. Szczegółowe zasady realizacji zadań o których mowa w ust. 1 oraz zakres powierzonych zadań określi porozumienie zawarte między gminami.
  3. Upoważnia się Wójta Gminy Kobylnica do zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 1, a także do dokonywania wszelkich zmian w zawartym porozumieniu, a także do zawierania dalszych porozumień niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane