W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Uchwała nr XXXIX/358/2021

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
zmieniająca uchwałę nr zmiany uchwały Nr XXXIV/301/2021 Rady Gminy Kobylnica z dnia 18 marca 2021r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania stypendiów sportowych za osiągane wyniki sportowe dla osób fizycznych zamieszkałych inie Kobylnica.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia poz. poz.3570

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art.31 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1133), Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXIV/301/2021 Rady Gminy Kobylnica z dnia 18 marca 2021r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania  oraz pozbawiania stypendiów sportowych za osiągane wyniki sportowe dla osób fizycznych zamieszkałych w Gminie Kobylnica, stanowiącym „Szczegółowe zasady i tryb przyznawania  oraz pozbawiania stypendiów sportowych za osiągane wyniki sportowe dla osób fizycznych zamieszkałych w Gminie Kobylnica. Kryteria przyznawania stypendiów sportowych”, wprowadza się następujące zmiany:

 1.  w § 1 w ust. 2 w  pkt 18 kropkę zastępuje się przecinkiem,
 2.  w § 1 w ust. 2 po pkt 18 dodaje się pkt 19, 20, 21 i 22 w brzmieniu:
  „19) kulturystyka,
  20) podnoszenie ciężarów,
  21) mieszane sztuki walki (MMA),
  22) boks.”
 3. § 5 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
  „7. Wysokość stypendium pomniejszana jest o wartość należnych obciążeń publicznoprawnych wynikających z odrębnych przepisów prawa”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Powiadom znajomego