W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Uchwała nr XLVI/420/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia poz. poz.1255

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2021r, poz. 1372 ze zm.), art.28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2021r. poz.1540 ze zm.) oraz art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r., o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U z 2020r, poz. 333 ),art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.888 ze zm.) oraz art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U z 2019r. poz.1170 ze zm.).

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór od osób fizycznych w drodze inkasa: podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego.

§ 2. Inkasentami należności określonych w § 1 na terenie Gminy Kobylnica są osoby wskazane w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 3. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 9 % od sumy zainkasowanych kwot od osób fizycznych podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Gmina Kobylnica z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie poboru w drodze inkasa  podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego