W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Uchwała nr XLVI/421/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia poz. poz. 1260

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) oraz na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.),

Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie z góry, do 15 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
  2. Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie do 30 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
  3. Zarządza się pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi również przez inkasentów w drodze inkasa. Określa się wynagrodzenie inkasentów w wysokości 5% od sumy zainkasowanych i przekazanych do Urzędu Gminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się:

  1. w kasie Urzędu Gminy Kobylnica,
  2. przelewem na indywidualny rachunek bankowy nadany przez Gminę Kobylnica,
  3. przez inkaso u sołtysów poszczególnych sołectw Gminy Kobylnica, przy czym wykaz inkasentów stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 4. Traci moc Uchwała nr XXVII/242/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 22 października 2020 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020r. poz. 4639).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego