W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Uchwała nr XLVII/435/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
zmieniająca uchwałę nr XLIII/384/2021,
status uchwały obowiązująca

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz.559 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) 

Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLIII/384/2021 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 1 otrzymuje brzmienie:
    „Postanawia się zaciągnąć długoterminową pożyczkę ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do wysokości 7.685.457 zł (słownie: siedem milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych 00/100) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania " Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy”.
  2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:
    „1. Pożyczka, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w transzach:
    • I transza w roku 2022 do kwoty: 4.243.361 zł (słownie: cztery miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden złotych 00/100),
    • II transza roku 2023 do kwoty: 3.442.096 zł (słownie: trzy miliony czterysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100).”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powiadom znajomego