W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Uchwała nr XLVII/442/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie zamieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobylnica
status uchwały obowiązująca

Treść

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku,

Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do Uchwały nr XXVII/239/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 22 października w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobylnica zmienia się § 17 nadając mu następujące brzmienie:
㤠17

Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych.

Ustala się następujące zasady odnoszące się do częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych w podziale na frakcje:

  1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z częstotliwością co najmniej raz na miesiąc;
  2. bioodpady z częstotliwością co najmniej raz na kwartał;
  3. papier, tektura oraz szkło z częstotliwością co najmniej raz na kwartał;
  4. metale, tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe z częstotliwością co najmniej raz na kwartał.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego  oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica i w poszczególnych sołectwach Gminy Kobylnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane