W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Uchwała nr LI/464/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania inwestycyjnego

Treść

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.),

Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

§1. W celu poprawy stanu technicznego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej na terenie Gminy Kobylnica z budżetu Gminy Kobylnica w roku 2022 zostanie udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej Powiatowi Słupskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (gmina Kobylnica)”.

§2.

  1. Wartość zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 wynosi  3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100).
  2. Na zadanie, o którym mowa w § 1, zostanie udzielona pomoc finansowa w roku 2022 w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kobylnica w wysokości 750 000,00 zł (25,00% wartości zadania).

§3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w stosownej umowie zawartej pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Kobylnica.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§5. Traci moc uchwała Nr XLIX / 455 /2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadań inwestycyjnych”.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane