W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Uchwała nr LI/473/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kobylnica
status uchwały obowiązująca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) uchwala się, co następuje

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę złożoną przez mieszkańca Kobylnicy na działalność Wójta Gminy Kobylnica w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych (data wpływu 1.06.2022r.) i nie uwzględnia się skargi.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do poinformowania Skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W dniu 26 maja 2022r. Pan XXX złożył do Wojewody Pomorskiego skargę na działalność Wójta Gminy Kobylnica. Skarżący wskazuje, że pomimo składanych do Wójta Gminy Kobylnica od wielu lat wniosków o przydział lokalu mieszkalnego do chwili obecnej nie otrzymał mieszkania. Wojewoda Pomorski na podstawie art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego przekazał przedmiotową skargę według właściwości do rozpatrzenia Radzie Gminy Kobylnica jako organowi właściwemu do rozpatrzenia skargi.

Na posiedzeniu w dniu 10 czerwca  2022r. członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zapoznali się ze złożoną skargą oraz obszernymi wyjaśnieniami złożonymi przez Sekretarza  Gminy Kobylnica oraz Kierownika referatu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.

Podsumowując, z przedstawionych wyjaśnień oraz dokumentacji wynika, że na dzień dzisiejszy Skarżący wraz z matką znajdują się w rejestrze rodzin oczekujących na lokal z zasobu mieszkaniowego Gminy Kobylnica. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobylnica określone są w uchwale Rady Gminy Kobylnica Nr XVII/147/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku zmieniona uchwałą Nr XXXV/304/2021 z dnia 15 kwietnia 2021r. Podstawowym kryterium kwalifikującym wniosek do rozpatrzenia jest osiągany średni miesięczny dochód z ostatnich  3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, przypadający na członka gospodarstwa domowego. Do wniosku należy podać wszystkie osoby do wspólnego zamieszkania i wszystkie dochody każdego członka rodziny, który osiąga dochód. Przydział lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Kobylnica, odbywa się w miarę posiadania wolnych takich lokali i po uaktualnieniu wszystkich danych podanych wcześniej przez wnioskodawcę. Obecnie, w Rejestrze ubiegających się o przydział lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Kobylnica, znajduje się 212 rodzin.

Należy zaznaczyć że w czerwcu 2022 roku Gmina Kobylnica rozpoczyna budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Kobylnica oraz planuje budowę mieszkań komunalnych w miejscowości Sycewice. Przed zakończeniem realizacji planowanych inwestycji mieszkaniowych zgodnie z przepisami wszystkie rodziny znajdujące się w Rejestrze rodzin ubiegających się o przydział lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Kobylnica, będą informowane o konieczności aktualizacji wniosku, również rodzina Skarżącego. Uaktualnione wnioski będą ponownie analizowane i rozpatrywane, i zostaną poddane pod obrady Społecznej Komisji Mieszkaniowej powołanej Zarządzeniem Nr 126/2019 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 6 czerwca 2019 roku, w wyniku których zostaną opracowane projekty list rodzin zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu. Jeżeli Rodzina Skarżącego, po aktualizacji wszystkich danych we wniosku, będzie spełniała określone kryteria, zostanie rozważona możliwość przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Kobylnica.

Mając na uwadze powyższe, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała złożoną skargę za bezzasadną i wystąpiła do Rady Gminy o jej nie uwzględnienie.

Powiadom znajomego