W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Uchwała nr LII/474/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2022 rok
status uchwały obowiązująca

Treść

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „b”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212 i art. 217 ust. 2 pkt 1,3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.  2021r., poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/386/2021 z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylnica na rok 2022 zmienionej uchwałą Nr XLV/401/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 3 lutego 2022r., uchwałą Nr XLVI/419/2022 z dnia 10 marca 2022r., uchwałą Nr XLVII/438/2022 z dnia 14 kwietnia 2022r., uchwałą Nr XLVIII/447/2022 z dnia 28 kwietnia 2022r., uchwałą Nr XLIX/453/2022 z dnia 26 maja 2022r. oraz uchwałą Nr LI/466/2022 z dnia 14 czerwca 2022r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. załącznik nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. załącznik nr 15 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
 3. zwiększa się  dochody budżetu Gminy o kwotę 725.690 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
 4. zwiększa się  wydatki  budżetu Gminy o kwotę 725.690 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

 1. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:
  1. dochodów kwotą 119.138.759,81 zł w tym:
   • dochodów bieżących kwotą 93.699.184,81 zł
   • dochodów majątkowych kwotą 25.439.575,00 zł
  2. wydatków kwotą 154.197.044,81 zł w tym:
   • wydatków bieżących kwotą 89.491.288,81 zł
   • wydatków majątkowych kwotą 64.705.756,00 zł
 2. Deficyt budżetu gminy w kwocie 35.058.285 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  1. emisji papierów wartościowych w kwocie 17.626.364,00 zł,
  2. zaciągniętej pożyczki inwestycyjnej w kwocie 4.243.361,00 zł,
  3. wolnych środków w kwocie 13.188.560,00 zł.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 39.931.921 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.873.636 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 5. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kobylnica.


Załączniki do uchwały nr LII/474/2022 stanowią dokumenty, które nie spełniają wymagań WCAG 2.1 w zakresie dostępności cyfrowej, określonych w Załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). 
Alternatywny sposób dostępu do zamieszczonych treści można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny pod numer: 59 858 62 49.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane