W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Uchwała nr LVI/509/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. zmieniająca uchwałę Nr LV/499/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kobylnica
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia poz. poz. 4882

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 i 3 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1452 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.  W § 1 pkt 2 Uchwały Rady Gminy Kobylnica nr LV/499/2022 z dnia 27 października 2022 r. dodaje się literę „f”, nadając jej brzmienie:
„f) budynków gospodarczych lub inwentarskich, niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, posadowionych na nieruchomościach, na których znajduje się zabudowa zagrodowa, a które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej - 5,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej”.

§ 2. Uchyla się § 2 zmienianej uchwały.

§ 3.  Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Powiadom znajomego