W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Uchwała nr LXIV/579/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/135/2019 Rady Gminy Kobylnica z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Kobylnica
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia poz. poz.2569

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), oraz na podstawie art. 52 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 z późn.zm.) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn.zm.) oraz Obwieszczeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, oraz maksymalnej wysokości tej opłaty, po waloryzacji (M.P.2023.243) Rada Gminy Kobylnica uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/135/2019 Rady Gminy Kobylnica z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kobylnica, wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się na kwotę 1,30 zł (jeden zł i trzydzieści  groszy) wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Kobylnica publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 roku. 

Powiadom znajomego