W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Uchwała nr LXIV/581/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Kończewo, Kuleszewo, Słonowiczki, Ścięgnica, Ścięgnica Leśnictwo, Wrząca, Zagórki, Zbyszewo, w gminie Kobylnica
status uchwały obowiązująca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572) oraz na podstawie art. 14 ust. 1,2,3 i art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1846, poz. 2185 i poz. 2747 oraz z 2023 r. poz. 553) Rada Gminy Kobylnica uchwala co następuje:

§ 1

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Kończewo, Kuleszewo, Słonowiczki, Ścięgnica, Ścięgnica Leśnictwo, Wrząca, Zagórki, Zbyszewo.

§ 2

Granice obszaru objętego projektem planu, o którym mowa w § 1 uchwały określono na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zakres opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego musi być zgodny z zakresem określonym w art. 15 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4

Dopuszcza się możliwość etapowego sporządzenia i uchwalenia planu.

§ 5

Tracą moc uchwały: Nr XXXV/316/2013 Rady Gminy Kobylnica z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Kobylnica dla obszaru położonego w obrębach ewidencyjnych: Kończewo, Kuleszewo, Słonowiczki, Wrząca i Zagórki oraz Nr XXXV/317/2013 Rady Gminy Kobylnica z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Kobylnica dla obszaru położonego w obrębach ewidencyjnych: Ścięgnica, Wrząca, Zagórki i Zbyszewo.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1 do uchwały nr LXIV/581/2023 stanowi dokument, który nie spełnia wymagań WCAG 2.1 w zakresie dostępności cyfrowej, określonych w Załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2023.82). Alternatywny sposób dostępu do zamieszczonych treści można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny pod numer: 59 858 62 32.

Załączniki

Powiadom znajomego