W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Uchwała nr LXIX/612/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Kobylnica.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia poz. poz.4322

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 ze zm.) Rada Gminy Kobylnicy uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Kobylnica, zwanego dalej „Zespołem”.

§ 2.

 1. Członków Zespołu powołuje Wójt Gminy Kobylnica, zwany dalej „Wójtem” w drodze zarządzenia, podając jego imienny skład.
 2. W celu powołania członków Zespołu, Wójt występuje do podmiotów określonych w art. 9a ust. 3 pkt 1-6 oraz art. 9a ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej, o imienne wskazanie osób mających reprezentować dany podmiot w Zespole.
 3. W przypadku, o którym mowa w art. 9a ust. 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej, Wójt zwraca się do Żandarmerii Wojskowej celem wyznaczenia osoby mającej reprezentować dany podmiot w Zespole.
 4. Wójt może także wystąpić do podmiotów określonych w art. 9a ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej, o imienne wskazanie osób mających reprezentować dany podmiot w Zespole.

§ 3.

 1. Członków Zespołu odwołuje Wójt w drodze zarządzenia.
 2. Odwołanie członka Zespołu przez Wójta może nastąpić w szczególności:
  1. na wniosek członka Zespołu,
  2. na uzasadniony wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy,
  3. na uzasadniony wniosek Przewodniczącego Zespołu,
  4. na uzasadniony wniosek osoby kierującej podmiotem, którego jest przedstawicielem,
  5. ustania zatrudnienia członka Zespołu w podmiocie (instytucji), który typował go do wykonywania czynności w Zespole lub ustania członkostwa w organizacji, która typowała członka do wykonywania czynności w Zespole.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 5.

Traci moc uchwała Rady Gminy Kobylnica NR XX/172/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Powiadom znajomego