W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Uchwała nr LXIX/615/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie uzgodnienia wykonania zabiegów sanitarnych i pielęgnacyjnych na pomniku przyrody,
status uchwały obowiązująca

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 40 ze zm.) oraz art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1336) Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

§ 1.  Uzgadnia się wykonanie zabiegów sanitarnych i pielęgnacyjnych na drzewie – 1 szt. lipa srebrzysta będącą pomnikiem przyrody ujętym w ewidencji pomników przyrody pod nr 409, rosnącym na działce nr 114/20 w obrębie geodezyjnym Kwakowo ustanowionym Rozporządzeniem nr 51/95 Wojewody Słupskiego z dnia 28 sierpnia 1995 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody.

§ 2.  Zakres uzgodnień, o których mowa w § 1 obejmuje:

  • usunięcie suchych i chorych gałęzi całej objętości korony,
  • oczyszczenie i zabezpieczenie środkiem dezynfekującym miejsc powstałych po usunięciu bądź odłamaniu się wadliwych gałęzi i konaru,
  • oczyszczenie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie drzewa,
  • odciążenia i wykonania podpory drzewa w celu poprawy jego statyki.

§ 3.  Zabiegi pielęgnacyjno – zabezpieczające na pomniku przyrody, o których mowa w § 1 winny być przeprowadzone w terminie do 29 lutego 2024 roku.

§ 4. Zabiegi pielęgnacyjne na pomniku przyrody, o których mowa w § 2 powinny być przeprowadzone przy zachowaniu następujących warunków:

  1. zlecenie czynności, powinno zostać powierzone firmie specjalistycznej, posiadającej doświadczenie w pielęgnacji drzew o charakterze pomnikowym, pod kierunkiem uprawnionego inspektora ds. terenów zieleni lub przez osobę posiadającą uprawnienia do pielęgnacji drzew o charakterze pomnikowym;
  2. przy wykonywaniu cięć w koronie drzewa należy dążyć do zachowania naturalnego pokroju;
  3. czynności, należy dokonać bez utraty walorów przyrodniczych pomnika przyrody oraz zniszczenia gatunków chronionych występujących w ich obrębie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powiadom znajomego