W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Uchwała nr LXIX/616/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylnica oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
status uchwały obowiązująca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 977), po zapoznaniu się z wynikami analiz zawartych w „Ocenie aktualności studium i planów miejscowych gminy Kobylnica” zaopiniowanej przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do wiadomości wyniki analiz zawarte w „Ocenie aktualności studium i planów miejscowych gminy Kobylnica”, stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uwzględniając wyniki oceny, o której mowa w § 1 oraz zasadność zawartych w jej treści wniosków, postanawia się uznać:

  1. aktualność obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylnica uchwalonego uchwałą Nr III/25/2002 Rady Gminy Kobylnica z dnia 30 grudnia 2002 r., zmienionego uchwałą Nr XL/527/2010 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 lutego 2010 r., uchwałą Nr XLIV/413/2014 Rady Gminy Kobylnica 
    z dnia 6 lutego 2014 r. i uchwałą Nr XXIV/203/2016 Rady Gminy Kobylnica z dnia 25 lutego 2016 r. oraz zarządzeniem zastępczym Wojewody Pomorskiego z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kopalin do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylnica;
  2. częściową nieaktualność miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzonych dla obszaru gminy Kobylnica, wymagających zmian w zakresie wynikającym z „Oceny aktualności studium i planów miejscowych gminy Kobylnica”.

§ 3. W związku z uznaniem częściowej nieaktualności planów miejscowych postanawia się podjąć działania zmierzające do sporządzania i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy, zgodnie z wieloletnim programem sporządzania planów miejscowych, jak również zmierzających do dokonania zmian planów miejscowych w zakresie wynikającym z „Oceny aktualności studium i planów miejscowych gminy Kobylnica”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Uchwały nr LXIX/616/2023 stanowi dokument, który nie spełnia wymagań WCAG 2.1 w zakresie dostępności cyfrowej, określonych w Załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2023.82). Alternatywny sposób dostępu do zamieszczonych treści można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny pod numer: 59 858 62 32.

Załączniki

Powiadom znajomego