W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-29-17-268
REGON: 000545484

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Uchwała nr LXIX/619/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie wniosku złożonego przez mieszkańca miejscowości Kuleszewo.
status uchwały obowiązująca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 755) Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

§1. Uznaje się za bezzasadny wniosek złożony przez mieszkańca miejscowości Kuleszewo dot. uchylenia uchwały Nr LXII/568/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Kobylnica statusu miasta i uchwały Nr LIX/527/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Gminy Kobylnica dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Kobylnica oraz wycofania wniosku w sprawie nadania statusu miasta dla miejscowości Kobylnica złożonego do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego.

§2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do poinformowania wnioskodawcy o sposobie załatwienia wniosku.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE

W dniu 31 lipca 2023 r. wpłynął wniosek mieszkańca Kuleszewa dot. uchylenia uchwał:

  1. Nr LXII/568/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Kobylnica statusu miasta,
  2. Nr LIX/527/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Gminy Kobylnica dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Kobylnica,

oraz wycofania wniosku w sprawie nadania statusu miasta dla miejscowości Kobylnica złożonego do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Kamińskiego za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego Pana Dariusza Drelich.

Na posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2023r  członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zapoznali się ze złożonym wnioskiem, dokumentami w powyższej sprawie  oraz wyjaśnieniami złożonymi przez Sekretarza Gminy.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po analizie dokumentów oraz złożonych wyjaśnieniach uznała wniosek złożony przez mieszkańca Kuleszewa za bezzasadny.

Komisja uznała, że  wszelkie działania związane z procedurą nadania statusu miasta miejscowości Kobylnica odbywały się w oparciu o obowiązujące przepisy tj.:

  1. ustawy o samorządzie gminy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2023r., poz. 40 ze zm.),
  2. Zarządzenia Nr 21/2023 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 20 stycznia 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kobylnica w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Kobylnica,
  3. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  4. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2021r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gminy i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 310).

Konsekwencją tych działań było złożenie wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Kobylnica do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego. W dniu 2 sierpnia 2023r. do Urzędu Gminy Kobylnica wpłynęło pismo Ministerstwa Sprawa Wewnętrznych i Administracji Departament Administracji Publicznej nr DAP-WSUST.0230.3/2023  dot. podjęcia przez Radę Ministrów negatywnej decyzji w przedmiocie wniosku Rady Gminy Kobylnica o nadanie statusu miasta miejscowości Kobylnica.

Po analizie wniosku złożonego przez mieszkańca Kuleszewa oraz działań podjętych przez Radę Gminy i Wójta Gminy  zmierzających do nadania statusu miasta miejscowości Kobylnica oraz podjętej decyzji przez Radę Ministrów mając na uwadze powyższe, złożony wniosek  musiał zostać uznany za bezzasadny.

Dodatkowo należy wskazać, że złożony wniosek został rozpatrzony, a więc jego ewentualne cofnięcie nie może wywołać oczekiwanych przez wnioskodawcę skutków prawnych.

Powiadom znajomego