W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Uchwała nr LXX/621/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Bolesławice w zakresie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2024r.
status uchwały obowiązująca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późniejszymi zmianami) oraz art.  5 ust. 10 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 poz. 301 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Rada Gminy postanawia uwzględnić - ponownie uchwalony wniosek sołectwa Bolesławice – w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2024 r.
  2. Wniosek sołectwa spełnia kryteria formalne i warunki materialno-prawne, w tym określone w art. 2 ust. 6 ustawy o funduszu sołeckim, tj. obejmuje zadania własne gminy, służące poprawie warunków życia mieszkańców i jest zgodny ze strategią rozwoju gminy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE

Wójt Gminy Kobylnica odrzucił wniosek sołectwa Bolesławice złożony w dniu 29 września 2023r.  o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2024 rok,  jednocześnie informując o tym sołtysa pismem z dnia 4 października 2023 r.   Odrzucenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o funduszu sołeckim, z którego wynika, że: Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie 7 dni od dnia otrzymania odrzuca wniosek niespełniający warunków określonych w ust. 2-4, jednocześnie informując o tym sołtysa.

Przyczyną odrzucenia wniosku sołectwa był ust. 3, z którego wynika, że: Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji, o której mowa w art. 3 ust. 2, wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem.

Wniosek sołectwa w ocenie Wójta nie zawierał uzasadnienia przedsięwzięć a ponadto nie precyzował dokładnie zadań przewidzianych do realizacji.

Sołectwo Bolesławice na ponownie zwołanym zebraniu wiejskim w dniu 12 października 2023r. uchwaliło ponownie wniosek, który zgodnie z procedurą wynikająca z ustawy o funduszu sołeckim został przekazany za pośrednictwem Wójta Gminy do Rady Gminy Kobylnica celem rozpatrzenia.

Wniosek sołectwa Bolesławice z dnia 12 października 2023r.  jest zgodny z regulacjami ustawy o funduszu sołeckim i został złożony w ustawowym terminie. W związku z powyższym spełnione zostały przesłanki z art. 5 ust. 10 ww. ustawy, co nakazuje rozpatrzyć wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.

Wniosek spełnia również podstawowe kryteria materialno-prawne z art. 2 ust. 6 ww. ustawy, z którego wynika, że środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku, o którym mowa w art. 5, są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Z powyższych względów przyjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

W załączeniu do uchwały przekazuje się:

  1. wniosek sołectwa Bolesławice z dnia 29.09.2023 r.,
  2. pismo Wójta Gminy Kobylnica z dnia 4 października 2023r. o odrzuceniu wniosku sołectwa Bolesławice,
  3. wniosek Sołtysa sołectwa Bolesławice złożony 13.10.2023 r. o ponownie uchwalonym wniosku w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2024 rok.

Powiadom znajomego