W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kobylnica

ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie

tel.: 59 858 62 00
sekretariat Wójta tel: 59 858 62 01
fax: 59 810 21 43

email: kobylnica@kobylnica.pl
strona internetowa: www.kobylnica.pl

NIP: 839-17-19-997
REGON: 770979832

adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Uchwała nr LXX/625/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Kobylnica
z dnia
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
zmieniona przez LXXI/636/2023,LXXII/637/2023
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia poz. poz.4904

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 70 ze zm.) RADA GMINY uchwala, co następuje

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Kobylnica:

 1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
  1. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 847,00 zł
  2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.331,00 zł
  3. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.633,50 zł
 2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne:
  1. o liczbie osi jezdnych dwie - 1.089,00 zł
  2. o liczbie osi jezdnych trzy - 1.573,00 zł
  3. o liczbie osi jezdnych cztery i więcej - 2.299,00 zł
 3. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
  1. o liczbie osi jezdnych dwie - 1.815,00 zł
  2. o liczbie osi jezdnych trzy - 2.299,00 zł
  3. o liczbie osi jezdnych cztery i więcej oraz o DMC od 12 ton do mniej niż 29 ton - 2.541,00 zł
  4. o liczbie osi jezdnych cztery i więcej oraz o DMC równej i wyższej niż 29 ton - 3.025,00 zł
 4. od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do mniej niż 12 ton - 1.210,00 zł
 5. od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne:
  1. o liczbie osi jezdnych dwie - 2.057,00 zł
  2. o liczbie osi jezdnych trzy i więcej - 2.420,00 zł
 6. od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
  1. o liczbie osi jezdnych dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 12 ton do mniej niż 31 ton - 1.694,00 zł
  2. o liczbie osi jezdnych dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej i wyższej niż 31 ton - 2.589,40 zł
  3. o liczbie osi jezdnych trzy i więcej oraz dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 12 ton do mniej niż 40 ton - 2.770,90 zł
  4. o liczbie osi jezdnych trzy i więcej oraz dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej i wyższej niż 40 ton - 3.400,10 zł
 7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 907,50 zł
 8. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne:
  1. o liczbie osi jezdnych jedna - 1.221,00 zł
  2. o liczbie osi jezdnych dwie - 1.754,50 zł
  3. o liczbie osi jezdnych trzy i więcej - 1.452,00 zł
 9. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
  1. o liczbie osi jezdnych jedna i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej i wyższej niż 12 ton - 1.391,50 zł
  2. o liczbie osi jezdnych dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 12 ton do 36 ton włącznie - 1.996,50 zł
  3. o liczbie osi jezdnych dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów do powyżej 36 ton - 2.274,80 zł
  4. o liczbie osi jezdnych trzy i więcej oraz dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 12 ton do 36 ton włącznie - 1.694,00 zł
  5. o liczbie osi jezdnych trzy i więcej oraz dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów do powyżej 36 ton - 2.262,70 zł
 10. od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
  1. mniej niż 22 miejsca - 1.391,50 zł
  2. równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1.887,60 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 3. Traci moc uchwała Nr LV/500/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu na terenie Gminy Kobylnica.

§4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Powiadom znajomego